26. 1. 2023

FIFA přistoupila k velké novele týkající se hráčských agentů

Systém registrovaných zprostředkovatelů vedený FAČR skončí podle novelizace FIFA k 30. 9. 2023 s tím, že od 1. 10. 2023 se jednak vrací označení agent (namísto registrovaný zprostředkovatel) a jednak evidence a licencování agentů bude podléhat přímo FIFA podobně jako tomu bylo před rokem 2015.

Ti agenti, kteří získali licenci FIFA agent před rokem 2015 a nadále tuto činnost jako zprostředkovatelé vykonávali, mají možnost požádat o obnovení licence bez nutnosti skládat zkoušku prostřednictvím platformy FIFA.

Ostatní budou mít příležitost FIFA licenci získat po složení zkoušky, které se budou konat v sídle FAČR s tím, že FIFA pro zkoušku v první polovině roku 2023 počítá s vypsáním dvou termínů.

Přihlášení, studium materiálů a veškeré administrativní náležitosti ke zkoušce i činnosti agentů FIFA budou probíhat přes novou platformu FIFA - https://agents.fifa.com/home. Aktuálně je až do 15. března 2023 možné se hlásit na první termín zkoušky, který se uskuteční 19. dubna 2023.  

Veškeré detaily ke změně naleznete v nově přijatém předpisu FIFA Agents Regulations a na stránkách FIFA dedikovaných přímo nové úpravě