5. 10. 2018

Komuniké per rollam Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 5. 10. 2018

Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky dne 5. 10. 2018 rozhodla per rollam v níže uvedené věci takto:

OK 31/2018: Ve věci odvolání SK Sigma Olomouc, a.s., ID 7120721, proti rozhodnutí Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace ze dne 4. 10. 2018, č.j. 72/2018-19 rozhodla OK FAČR tak, že předběžný zákaz závodní činnosti hráče Šimona Falty, ID 93041741, se podle § 93 odst. 5 Disciplinárního řádu zrušuje s tím, že bude nezbytné doplnit dokazování o stanovisko Pravidlové komise a věc bude projednána na příštím zasedání OK FAČR.