4. 12. 2018

Komuniké ze zasedání RKK dne 29. 11. 2018

V sídle FAČR se sešla na svém 15. řádném zasedání Revizní a kontrolní komise FAČR, která:

1)      Projednala dosavadní průběh a určila další postup kontroly LPO.

2)      Vzala na vědomí rozhodnutí DK ŘKČ ze dne 21. 11. 2018 o zastavení disciplinárního řízení s kluby, které nesplňují podmínku §33 SŘ, a po projednání požádala GS FAČR o zvážení možnosti podání dovolání v této věci.

3)      Projednala a vzala na vědomí dokumentaci k zadávacímu řízení na výběr IS FAČR a schválila Vyjádření RKK FAČR k pořízení informačního systému FAČR určené pro VV FAČR dne 4. 12. 2018.