6. 11. 2018

Komuniké ze zasedání RKK dne 30. 10. 2018

V sídle FAČR se sešla na svém 14. řádném zasedání Revizní a kontrolní komise FAČR, která:

1)      Projednala a po diskuzi přijala zprávu o kontrole SCM včetně doporučení pro VV FAČR k odstranění zjištěných nedostatků.

2)      Projednala a po diskuzi přijala zprávu o kontrole poplatků udělovaných ŘKČ a ŘKM včetně doporučení pro VV FAČR k odstranění zjištěných nedostatků.

3)     Projednala současný stav kontroly LPO stanovila její další postup.

4)     Zahájila kontrolu RFA.