16. 11. 2019

Komuniké ze zasedání RKK FAČR dne 14. 11. 2019

RKK FAČR na výjezdním zasedání v Plzni:

1)     Projednala aktuální stav kontroly využití a vyúčtování příspěvků ČOV a stanovila plán závěrečné fáze kontroly.

2)       Projednala a po diskusi schválila Zprávu o kontrole startovného a kompenzačních poplatků v kompetenci ŘKČ a ŘKM v soutěžním ročníku 2019/2020 a pověřila předsedu komise jejím předložením a projednáním ve VV FAČR.

3)       Za účasti Finančního ředitele FAČR byl projednán stav plnění rozpočtu k 30.9.2019 a jeho aktualizace pro rok 2019. Komise pověřila svého předsedu předložit stanovisko RKK FAČR k této problematice VV FAČR.    

4)         Zahájila kontrolu úhrad členských příspěvků FAČR za rok 2019, kontrolu IS FAČR a kontrolu využití a vyúčtování dotací MŠMT ČR za rok 2018.