7. 3. 2017

Seminář rozhodčích OFS Praha-západ

Rozhodčí OFS Praha-západ se připravovali na jarní část sezóny na dvoudenním semináři v Písku.

Ve dnech 4. - 5. 3. 2017 se v Písku uskutečnil tradiční seminář rozhodčích OFS Praha-západ před začátkem jarní části soutěží. Během dvou dnů absolvovalo 30 rozhodčích přednášky z pravidel fotbalu a metodických pokynů, rozbory herních situací i utkání okresního přeboru na videu. Dále rozhodčí probrali chyby, kterých se doupouštěli v podzimní části a podrobili se písemnému testu z fotbalových norem. Jak postupovat při mimořádných situacích a při popisu přestupků se dozvěděli v přednášce vedoucího sekretáře ŘKFČ FAČR Jana Hořejšího. Seminář úspěšně absolvovali i tři noví adepti na funkci rozhodčího. Zbývá již jen, aby načerpané vědomosti všichni rozhodčí efektivně využili při řízení utkání okresních soutěží v jarní části.

Seminář rozhodčích