14. 2. 2019

Škola v pohybu - ZŠ svaté Zdislavy Kopřivnice

Inspirativní hodiny TV na ZŠ svaté Zdislavy v Kopřivnici

Další mojí zastávkou v rámci projektu Můj první gól byla Škola v pohybu na ZŠ svaté Zdislavy v Kopřivnici.

Plán mé návštěvy spočíval v 5 hodinách ukázkových TV:

  • vše se snažit udělat zábavnou formou zaměřenou na všeobecný rozvoj dětí
  • inspirování paních učitelek, jak udělat pro děti hodiny TV pestřejší

Inspirativní hodiny TV byly znovu zaměřeny na různé kolektivní sporty, nechyběl samozřejmě fotbal, ale s dětmi jsme rozvíjeli i basketbal, házenou, volejbal, ale i rugby, ale i na gymnastiku a úpolové hry. V hodinách jsme se zaměřili i na možnost aktivního zapojení necvičících.

Čas věnovaný pohybovým aktivitám se v dnešní době stále snižuje. Častokrát pro některé žáky jsou 2h povinné TV jediným aktivním pohybem v jejich týdnu. Při TV a pohybových hrách je proto důležité dodržovat základní přístupy k vedení pohybových aktivit, založené na motivaci pro pohyb a nabízení dětem co nejvíce vhodných příležitostí pro sportování.

Základní přístupy učitele/trenéra:

  • Každý žák je jiný - přizpůsobovat žákům jednotlivé kroky a nároky, tak aby je činnosti bavily a dosáhli svého maxima - individuální přístup k jednotlivci a umožnit každému dítěti maximální rozvoj.
  • Atmosféra hodiny TV a emoční nalazení - žáci by se měli na TV těšit, měli by mít možnost se na TV podílet, spolupracovat, pomáhat si, ale i fandit :) 
  • Každý žák by měl zažívat úspěch a uspokojení při PA - hodnotit jednotlivé pokroky, naopak se vyvarovat žáky mezi sebou absolutně porovnávat.
  • Co lze udělat zábavnou formou hry, vložit do hry. Hra je nejlepší učitelka.
  • Tvořit více týmů, hřišť a stanovišť tak aby děti, nemusely na aktivitu čekat.
  • Chvalme, motivujme, oceňujme hlavně snahu.
  • Umožněme dětem během TV pravidelně pít.

Po hodinách s učitelkami proběhla diskuze a zhodnocení dané TV. Děkuji za aktivní přístup paních učitelek a těším se na další spolupráci.

Informace k získání trenérské licence Grassroots leader pro učitele (stansetrenerem.fotbal.cz)

Mgr. Radim Dresler

GTM OFS Nový Jičín

 

 

Škola v pohybu