Řídící komise pro Čechy

24. 3. 2023

Řídící komise pro Čechy uspořádala dvě setkání pro zástupce komisí KFS

Řídící komise pro Čechy v březnu uspořádala dvě pracovní setkání pro zástupce komisí Krajských fotbalových svazů.

 

Úvodní setkání bylo určeno pro Komisi rozhodčích KFS s Komisí rozhodčích ŘKČ. Obsahem bylo představení koncepce KR ŘKČ, doplňování listin, plánované semináře či fyzické prověrky. Setkání vedl předseda KR ŘKČ Rudolf Špoták.

V druhém případě šlo o setkání disciplinárních komisí a STK pod vedením Disciplinární komise ŘKČ Michala Volfa a předsedy STK ŘKČ Zdeňka Bárty. „Projednali jsme předávání zkušenosti krajských komisí, následovala diskuze zaměřená na řešení případových studií a konkrétních postupů,“ uvedl Volf.

„Jsem velice rád za taková setkání, chtěl bych poděkovat všem zúčastněným členům komisí jak z krajských svazů, tak komisí ŘKČ. Spolupráce na podobné úrovni je velmi důležitá,“ uvedl předseda ŘKČ Martin Drobný, který se schůzek zúčastnil.

Setkání se budou opakovat. „S našimi komisemi jsme domluveni, že bychom podobná setkání dělali pravidelně. S předsedy STK a DK plánujeme setkání uskutečnit i v rámci regionů, s komisemi rozhodčích se plánujeme setkat opět počátkem května,“ uvedl sekretář ŘKČ David Anděl.