Hl. město Praha

24. 12. 2016

O fotbale se besedovalo také na podzim

Také ve druhé polovině roku 2016 pokračoval projekt Fotbalových besed. Po červnové sérii akcí připravil Pražský fotbalový svaz ve spolupráci se čtveřicí pražských škol čtyři fotbalová dopoledne pro žáky a žákyně prvních a druhých tříd základních škol, během kterých si zúčastněné třídy mohly vyzkoušet ukázkovou tréninkovou jednotku pod vedením zkušených mládežnických trenérů a následně se aktivně zapojit do besedy s fotbalovou osobností. 

Fotbalovou základnu je potřeba neustále rozšiřovat. Besedy jsou proto ideálním prostředkem, jak představit fotbal těm nejmladším žáčkům základních škol, ukázat, jak zábavný může fotbalový trénink být a vůbec představit možnosti, kde je v jejich nejbližším okolí možné s fotbalovou kariérou začít. 

Do podzimní části projektu se zapojili ZŠ K Milíčovu, FZŠ Otokara Chlupa, ZŠ Tupolevova a ZŠ Na Chodovci. Vzhledem k mrazivým prosincovým datům konání se všechny uskutečnily pod střechou škol v jejich tělocvičnách. Pro desítky prvňáků a druháků si trenérský tým připravil všeobecná průpravná a koordinační cvičení se zaměřením na fotbal. Tato cvičení jsou snadno aplikovatelná během hodin tělesné výchovy, proto mohly ukázkové tréninky také inspirovat učitele a představit jim nové prvky ve sportovní výchově dětí.

Vrcholem akcí potom byla moderovaná beseda s fotbalovou osobností. Stejně jako na jaře všechny besedy zábavně odmoderoval mnohonásobný mistr světa i Evropy ve freestyle fotbalu Honza Weber. A které známé osobnosti přišli besedovat s dětmi tentokrát? Byli jimi Tomáš Pešír, Radek Bejbl, Martin Vaniak a František Straka. Všechny osobnosti pohotově odpovídaly na otázky dětí, přestože na některé dotazy by těžko hledal odpověď i zkušený fotbalový odborník.

Martin Vaniak k jeho účasti na Fotbalové besedě na ZŠ Tupolevova pověděl: „Jsem rád, že jsem byl pozván. Hráči, kteří něco dokázali a mají známé jméno, mohou tímto způsobem fotbalu pomoci.“ Na besedu na ZŠ Na Chodovci do pražských Záběhlic přijel František Straka: „Akce byla výborná a splnila svůj účel. Velký dík patří všem, kteří se o výchovu malých fotbalistů starají.“ 

Děti si po besedě přišly pro podpis od zúčastněných osobností, odnesly si dárečky od PFS a letáčky, které dětem a jejich rodičům poskytly bližší informace o nejbližších fotbalových klubech. Z pozitivních ohlasů od dětí i pedagogického dozoru však můžeme s jistotou říct, že si účastníci odnesli také plno nových zážitků a zkušeností, a někteří také chuť začít s fotbalem.