Ústecký kraj

13. 7. 2019

Fotbal bez hranic

V úvodu prázdnin se uskutečnily dva fotbalové kempy OFS Most

 

Ve spolupráci trenérsko metodické komise, komise mládeže a grasssroots trenéra mládeže OFS Most se uskutečnily v prvních dvou týdnech prázdnin dva fotbalové kempy se zaměřením na fotbal!

První příměstský kemp se konal hned první týden prázdnin v areálu FŠ Litvínov na Lomské. Na tento kemp se přihlásilo celkem 21 dětí, kteří hned v úvodu obdrželi na památku sportovní tričko v klubových barvách FŠ Litvínov. Chlapcům se pět dnů věnovala trojice trenérů FŠ Litvínov Jaroslav Rous, Jiří Ducháček a David Moravec. Pro kluky si tato trojice po 5 dnů připravila pestrý program, který nebyl jen o fotbale, ale zaměřen byl také na ostatní sportovní aktivity i společenské hry! V rámci programu kempu strávili chlapci i dvě dopoledne na koupališti u Koldůmu, kde si v rámci regenerace zaplavali, ale také si vyzkoušeli moderní oblíbené sporty jako plážový fotbal i volejbal. Jedno sportovní odpoledne se uskutečnilo díky nepříznivému počasí v hale na Koldůmu, kde si kluci pro změnu vyzkoušeli sálový fotbal. Jeden trénink měli chlapci i v hale soukromé sportovní školy v Litvínově, kde si mimo jiné vyzkoušeli cviky základní gymnastiky. V rámci kempu měli všichni účastníci zajištěn pitný režim i stravování v podobě dopolední a odpolední svačiny, kdy dostávali ovoce, jogurty a müsli tyčinky. Na obědy chodili do nedaleké restaurace v Podloubí. V pátek odpoledne kemp končil a spokojenost chlapců i jejich rodičů byla odměnou všem trenérům a organizátorům kempu.

Druhý prázdninový týden se uskutečnil příhraniční sportovní kemp ve sportovním areálu na Nové Vsi v Horách. Zde měli chlapci k dispozici fotbalové hřiště, multifunkční hřiště s umělým povrchem a k odpočinku a další zábavě využívali i přilehlé dětské hřiště s různými atrakcemi. Již v pořadí II. příhraničního kempu se zúčastnilo celkem 40 dětí ve věku od 5 do 12 let, z nichž polovina byla z příhraničních obcí a městeček na německé straně hranice. V loňském roce se tohoto pilotního projektu na oživení fotbalu a sportovních aktivit především mládeže v Krušnohoří na Mostecku zúčastnilo pouze 15 dětí, z nichž 8 bylo z německé strany. Zájem o letošní kemp předčil očekávání organizátorů a samotných trenérů, kterými byli Petr Mareš, Ladislav Rameš (okresní grassroots trenér mládeže), Zdeněk Kopas (předseda KM OFS Most), Jan Štefko (předseda TMK OFS Most a grassroots trenér mládeže Ústeckého KFS) a poslední dva dny na kempu trenérsky vypomáhal i Robert Kopas. Pro kluky byl připraven pestrý sportovně zábavný program, který většinou probíhal na čtyřech stanovištích s různou sportovně pohybovou náplní včetně koordinace, stability i prvky gymnastiky. V úterý se za kluky přijel podívat předseda OFS Most Luboš Luňáček, aby viděl, jak je o ně postaráno. Při odjezdu vyslovil spokojenost s organizací i průběhem kempu. Na čtvrtek dopoledne měli chlapci připravenou kromě sportování i společenskou akci, kterou byla návštěva firmy na výrobu dřevěných hraček, jež má v této oblasti více než 140-letou tradici. Podívali se nejprve do muzea, kde se krátce seznámili s historií a mohli si prohlédnout i historické hračky a pak si i v praxi vyzkoušeli, jak se takové hračky vyrábí. Své výtvory si pak odnesli domů.

Zajímavý a velmi pestrý program byl pro účastníky kempu i jejich rodiče připraven na čtvrteční odpoledne. Nejprve se uskutečnila diskuse a autogramiáda s hráči prvoligového týmu FK Teplice Admirem Ljevakovičem a Tomášem Vondráškem, kteří nejprve klukům vyprávěli o svých fotbalových začátcích a průběhu fotbalové kariéry a pak odpovídali na zvídavé otázky účastníků kempu i jejich rodičů. Na závěr se tyto dvě opory teplického týmu s kluky vyfotili a také se zúčastnili ukázkového tréninku létajících trenérů v rámci projektu FAČR. Pak byli všem účastníkům kempu předány sportovní diplomy, medaile, pohárky, fotbalový náramek a vzpomínková fotografie i sportovní tričko. Ukázkového tréninku i předávacího ceremoniálu se zúčastnili pozvaní rodiče a také starosta Olbernhau Peter Haustein. Chvilku si na kluky našel i starosta Nové Vsi David Kádner.

Poté se již všichni účastnící kempu pustili do opékání a grilování donesených masných produktů a konzumace dalších dobrot, které pro ně připravili jejich rodiče!

Poděkování patří také kolektivu restaurace Pod Lípou v Nové Vsi, kde se chlapci stravovali. I na tomto kempu pak měli chlapci zajištěn po celý den pitný režim, odpolední i dopolední svačiny v podobě jogurtů, ovoce a müsli tyčinek.

Poděkování rovněž patří překladatelkám Marii Svačinové a Lubuši Novotné-Pokorné, které oficiality spojené s kempem tlumočili do německého jazyka a naopak.  

I zde spokojenost zúčastněných dětí i jejich rodičů na závěr kempu včetně vyslovení přání, aby se takový kemp uskutečnil i příští rok a že se ho rádi zúčastní, byl největší odměnou pro organizátory II. příhraničního kempu! Ti také věří, že se tato akce v této oblasti Krušnohoří stane postupně tradicí.