Děčín

28. 8. 2017

Letní seminář rozhodčích a delegátů OFS Děčín

 V pátek 25.srpna 2017 se v penzionu Koruna v Prysku sešli na pravidelném letním semináři rozhodčí a delegáti OFS Děčín.

 Po krátkém seznámení s programem zhodnotil předseda KR OFS Děčín p. Jaroslav Oborník podzimní a jarní část soutěžního ročníku 2016/2017.

 Poté předseda komise poděkoval dlouholetému rozhodčímu p. Jaroslavovi Kalvachovi za poskytnutí první pomoci a záchranu lidského života hráči SK Verneřic v utkání přípravek.

 Následně předseda komise informoval přítomné o úmrtí dlouholetého rozhodčího Petra Kouby a požádal všechny přítomné o uctění jeho památky minutou ticha.

 Poté vystoupil předseda OFS Děčín Bc. Libor Šimeček, který seznámil přítomné o dění ve FAČR a OFS Děčín. Poděkoval rozhodčím za uplynulý soutěžní ročník 2016/2017 a popřál rozhodčím mnoho klidných utkání v podzimní části sezony.

Následující blok semináře byl věnován souhrnu změn a novinek v předpisech platných od 1.7. 2017. Po výkladu pravidlových změn následoval rozbor zaměřený na posuzování přestupků, ofsajdu a spolupráci rozhodčích.

Další část byla zaměřena na konkrétní problémy a herní situace, s kterými se rozhodčí a delegáti potkali v jarní části soutěží.

Na závěr poděkoval předseda komise rozhodčích všem přítomným za hladký průběh semináře a popřál mnoho úspěchů v podzimní části nového soutěžního ročníku.

Jaroslav Oborník, předseda Komise rozhodčích

Strategie FAČR 2020-2024 bannery