Litoměřice

24. 4. 2021

Rozhodné datum pro zachování členství FAČR končí 30.4.2021

V souladu s ustanovením § 62 odst. 9 Evidenčního a registračního řádu Fotbalové asociace České republiky vyzýváme všechny členy Fotbalové asociace České republiky (dále „FAČR“), kteří do dnešního dne nezachovali své členství pro rok 2021, aby tak učinili nejpozději do 30. 4. 2021.

Pokud tak neučiní, bude v souladu s ustanovením § 21 odst. 4 písm. a) Evidenčního a registračního řádu FAČR jejich registrace jako členů FAČR zrušena, tedy bude přistoupeno k jejich vymazání z databáze členství FAČR.

Výše uvedená zpráva se týká členů, kteří již v minulosti byli členy FAČR a v letošním roce pouze prodlužují své členství uhrazením členských příspěvků (tato skutečnost je deklarována šedým označením ve sloupci „Stav“, v kartě Výpis členů na is.fotbal.cz).

Registrace fyzické osoby jako člena FAČR je dle ustanovení § 18 ve spojení s ustanovením § 62 odst. 9 Evidenčního a registračního řádu FAČR zachována, pokud se v termínu do 30. 4. 2021 centrální evidenci členství zaeviduje provedená platba členského příspěvku za danou osobu. Tato skutečnost se bez zbytečného odkladu vyznačí v seznamu umístěném na subdoméně portálu is.fotbal.cz ve sloupci „Stav“ zelenou barvou.

Členové, kteří v termínu do 30. 4. 2021 nezachovají své členství ve FAČR, mohou obnovit své členství postupem dle ustanovení § 16 Evidenčního a registračního řádu FAČR.