Česká Lípa

12. 3. 2016

Problematika hrazení sběrných faktu

https://facr.fotbal.cz/uredni-deska-predpisy/35?category=3

FAČR reaguje a vysvětluje problematiku uhrazování sběrných faktur

Fotbalová asociace České republiky (FAČR) reaguje na dnešní text v Deníku Sport „Chaos! Dlužníkům odečítají body, kluby se brání“, a zároveň uvádí na pravou míru problematiku, která se týká uhrazování sběrných faktur, s tím spojené transparentní vyrozumění všech klubů v rámci FAČR a ve zcela výjimečných případech také přikročení k bodovým odečtům.

Pro připomenutí: institut sběrné faktury se objevil na domácí scéně jako jeden z pilířů při spuštění unikátního projektu FOTBALOVÉ (R)EVOLUCE (FRE). Hlavním cílem FRE je zlepšení servisu pro kluby, hráče, trenéry a funkcionáře ze strany FAČR, odstranění byrokratických překážek a zefektivnění všech administrativních procesů napříč fotbalovým spektrem.

Sběrná faktura je zde proto, aby klubům zjednodušila veškeré účtování spojené s vyplácením odměn rozhodčím, registrací hráčů či právě při platbě pokut. Zástupci klubů mohou pohodlně ze svého domova a jednou za měsíc uhradit vše potřebné, čímž výrazně ušetří čas i finanční prostředky (odpadají platby v hotovosti, poplatky za jednorázové platby). Veškeré informace jsou přístupné a přehledně uvedené na Úřední desce FAČR, což přispívá ke zjevné otevřenosti a FAČR je díky tomu zcela transparentní i pro orgány finanční správy. 

Disciplinární komise (DK) FAČR dne 18. února 2016 rozhodla o potrestání 22 klubů odečtem tří soutěžních bodů za to, že neuhradily dlužné částky ve sběrných fakturách vystavených v období červenec – říjen roku 2015.

Zmíněných 22 klubů v žádném případě nebylo trestáno DK svévolně či bez jejich vědomí, jak některé argumentují. Po přihlášení na účet v Informačním systému FAČR každý klub vidí svůj případný dluh a také související upomínky. Kluby tak byly včas a několikrát informovány o svých závazcích, aniž by přistoupily k řešení situace.

Všechny kluby měly mimořádně velký – několikaměsíční - prostor k tomu, aby své závazky vůči FAČR včas uhradily a vyhnuly se tomu, aby DK přikročila ke zmíněnému krajnímu řešení – bodovému odečtu.

1) Kluby byly nejprve DK 26. listopadu 2015 na úřední desce FAČR vyzvány k úhradě všech dlužných částek za červenec – říjen 2015 s tím, že se vystavují hrozbě pokuty ve výši 15 procent dlužné částky, pokud částku neuhradí do 2. prosince 2015: https://urednideska.fotbal.cz/uredni-deska-rozhodnuti/3796. DK pak na svém zasedání 3. prosince 2015 přikročila k udělení výše zmíněné 15% pokuty těm klubům, které na předchozí výzvu nereagovaly.

2) 11. února 2015 DK FAČR avizovala, že na svém příštím zasedání projedná disciplinární přečin nesplnění závazku stanoveného sběrnou fakturou a rozhodne o odebrání soutěžních bodů klubům, které i přes udělení pokuty tento závazek dosud nesplnily. 

3) 12. února 2016 navíc od DK FAČR směrem do hnutí přes sekretáře krajských a okresních fotbalových svazů odešla další výzva k uhrazení dlužných částek.

Veškeré související informace byly a jsou stále k dohledání a nahlédnutí na úřední desce FAČR, která je veřejně přístupná. Zástupci klubů jsou na případné pohledávky upozorňováni při každém svém přihlášení do Informačního systému (IS) FAČR, který je zcela funkční.

Ve struktuře FAČR působí k dnešnímu dni 3520 aktivních klubů, což znamená, že naprostá většina z nich ke svým povinnostem v souvislosti s uhrazováním sběrných faktur pravidelně přistupovala zcela zodpovědně, za což jim patří velký dík.

Je nutné si uvědomit, že ještě než FAČR posbírá a obdrží platby od všech klubů za vystavené sběrné faktury, musí měsíčně za zmíněné kluby, a to ve výrazném časovém předstihu, vynaložit částku pohybující se kolem 20 milionů korun, která je určena na náklady spojené s organizací soutěží v ČR (transfery a hostování hráčů, startovné, platby rozhodčím, pokuty a ostatní platby). Komplikace, způsobené prodlevami při úhradách sběrných faktur ze strany klubů, tak mohou způsobit také výrazné problémy ve finančních tocích samotné Fotbalové asociace ČR. Proto, ale také z dalších důvodů, jako je např. nastavení správné platební morálky samotných klubů, musí FAČR tomuto tématu věnovat náležitou pozornost a to včetně represivních opatření.

https://facr.fotbal.cz/facr-reaguje-a-vysvetluje-problematiku-uhrazovani-sbernych-faktur/a2234