Svitavy

9. 8. 2019

Úhrada červnových přestupů

Od 8. 8. 2019 jsou v IS dostupné platební doklady pro úhradu pro úhradu plateb za přestupy bez souhlasu mateřských klubů v rámci přestupního období od 1. do 20. 6. (tzv. období pro volný pohyb hráčů).

Všechny potřebné informace jsou dostupné na tomto odkazu včetně metodického pokynu, který se nemění a je stejný jako v loňském roce:

https://facr.fotbal.cz/uhrada-volnych-prestupu-zahajena/a10801