Nový Jičín

26. 11. 2018

Škola v pohybu ZŠ Adolfa Zábranského Rybí

V nově zrekonstruované Sokolově v Rybí probíhala během minulého týdne Škola v pohybu. Hodiny TV probíhaly formou 2 hodinové vyúky s žáky 1. - 3. třídy a 4. - 5. třídy.

První dvouhodinovka školy v pohybu s 24 žáky 1. až 3. třídy jsme společně zaměřili na fotbal.

  • V úvodní rušné části jsme se s dětmi zahřáli a emočně naladili pohybovou hrou na žraloky bez míčů. Postupně si každý žák během hry odnášel míč, se kterým se samostatně svým tempem zdokonaloval v individuálních herních činnostech jednotlivce. Závěrem průpravné části jsme zařadili hru 1:1 na více branek.
  • V hlavní části jsme si herní plochu rozděli na tři hřiště, kdy na dvou žáci samostatně hráli fotbal a na třetím jsme zábavnou formou zdokonalovali silové a obratnostní schopnosti. Všichni se postupně prostřídali.

Během TV jsme nepoužívali píšťalku, ale využívali dohodnuté signály. Umožnili jsme dětem pít a snažili se aktivně zapojit necvičící.

Druhá dvouhodinovka s žáky 4. - 5. tříd byla zaměřena na házenou a úpolové hry. V úvodní rušné a průpravné části jsme zdokonalovali driblování, kličky, střelbu, atd. Nacvičené dovednosti jsme následně mohli uplatnit v samostatné hře.

Hlavní část jsme si opět rozdělili hrací plochu na více hřišť a s žáky hráli, hráli a posilovali zábavnými úpolovými hrami silové schopnosti.

Vše prováděno formou samostatného rozhodování a tak, aby se každé dítě zlepšovalo podle svých možností.