Opava

29. 12. 2022

Školení C licence trenéra fotbalu = leden 2023

Vážení sportovní přátelé,
Trenérsko-metodická komise OFS Opava pořádá v měsíci lednu 2023 níže uvedenou akci pro zájemce o trenérskou činnost:

 
Školení C licence FAČR
- termín a čas: SO 28.1.2023 od 8.hodin do NE 29.1.2023 do 18:00 hodin
- místo: SFC Opava (adresa: Lípová 105/2, 746 01 Opava)
- cena kurzu: 800,- Kč (slovy: osm set korun českých) - po přihlášení bude vystavena faktura
- kapacita kurzu: 35 frekventantů
- přihláška: ZDE
 
Informace rovněž naleznete na našich webových stránkách.
Prosím o rozeslání na Vaše trenéry.
Děkuji.
V případě potřeby jsem k dispozici.
Mějte se všichni ve zdraví hezky.

--
S pozdravem

 
Ing. Radek KOTÍK 
sekretář OFS Opava
mobil: 724210847