Mělník

Metodický pokyn právního oddělení FAČR č. 3/2018 - Zpracování osobních údajů členů klubů a dalších osob

Zveřejnit od: 30. 5. 2018
Zveřejnit do: 31. 12. 2018

Původce: Mělník

Adresát: kluby

Vážení, v návaznosti na doručené připomínky k Metodickému pokynu právního oddělení FAČR č. 3/2018 (Metodický pokyn), který upravuje problematiku zpracování osobních údajů, Vám v příloze zasíláme finální verzi tohoto pokynu se všemi jeho přílohami. Současně zasíláme dokument nazvaný Desatero GDPR pro Kluby, který stručně shrnuje zásadní otázky dané problematiky. Je však třeba upozornit na skutečnost, že tento dokument vždy jen okrajově upravuje některé otázky a pro úplnost je zapotřebí vždy současně využít Metodický pokyn. Všechny přiložené dokumenty byly vytvořeny pro členské kluby FAČR, aby jim usnadnily proces implementace nového nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). FAČR nebude vyžadovat dokládání jednotlivých souhlasů či záznamy klubů o činnostech zpracování osobních údajů, poněvadž dokumenty jsou pouze doporučujícího charakteru a je vždy na daném klubu, jakým způsobem k GDPR přistoupí. Je však třeba upozornit všechny kluby, aby tuto problematiku nepodceňovaly a vyvinuly maximální úsilí pro zajištění souladu s GDPR. Upozorňujeme, že Metodický pokyn byl vytvořen výhradně pro potřeby členů FAČR, jde o interní předpis, a tudíž je zakázáno jej jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat nebo prodávat.

Dokumenty