Příbram

Předvolání DK OFS Příbram k podání svědecké výpovědi

Zveřejnit od: 31. 5. 2019
Zveřejnit do: 7. 6. 2019

Původce: Příbram

Adresát: Krtek Roman - ID 72111126

DK OFS Příbram zve v souladu s § 97 DŘ na svoje příští zasedání konané 6. června 2019 od 15:00 v zasedací místnosti Sokolovny v Příbrami následující členy FAČR: Krtek Roman - ID 72111126 – vedoucí domácího družstva v utkání č. 201821BA3B1903 TJ Krásná Hora n. Vlt. B – TJ Vltavan Hříměždice B. Upozornění: nedostaví-li se řádně předvolaný účastník bez řádné a důvodné omluvy na zasedání disciplinárního orgánu, může být věc projednána a rozhodnuta bez jeho účasti dle DŘ § 91/4. Dále bude potrestán důtkou, zákazem činnosti až na jeden měsíc nebo peněžitou pokutou dle DŘ § 61.

Dokumenty