Řídící komise pro Čechy

Členové ŘK Čechy

Předsedkyně: 

Místopředseda: Martin Drobný 

Členové: Zdeněk Tasch, Michal Blaschke