Řídící komise pro Čechy

Členové ŘK Čechy

Předsedkyně: Dagmar Damková 

Místopředseda: Martin Drobný 

Členové: Zdeněk Tasch 
                Martin Schröter 
                Michal Blaschke 

                Jan Šotek