Řídící komise pro Čechy

Komise

Sportovně technická komise

Předseda: Martin Drobný

Členové: Jiří Lucák, Jaroslava Švecová

Disciplinární komise

Předseda: Zdeněk Tasch

Místopředseda: Jan Hořejší

Členové: František Hubička, Václav Přibyl, Miroslav Hruška, Miroslav Zvolánek, Petr Valenta

Komise rozhodčích

Předseda: 

Místopředseda:

Členové: