Řídící komise pro Čechy

Sekretariát

Vedoucí sekretář: Jan Hořejší
Tel: 603 151 094
email: horejsi@fotbal.cz 

Sekretářka: Jaroslava Švecová
Tel: 731 844 115
email: svecova@fotbal.cz