Řídící komise pro Čechy

Sekretariát

Vedoucí sekretář: Jan Hořejší
Tel: 603 151 094
email: horejsi@fotbal.cz 

Sekretářka: Jitka Plochová
Tel: 731 844 115
email: plochova@fotbal.cz