Řídící komise pro Moravu

Komise

 

Sportovně technická komise

Předseda: Milan Bulička mobil: 732 154 597 

Členové:  Stanislav Brablík

                  Petr Čech

                  Josef Štěpánek

 

Disciplinární komise

Předseda: Milan Lapeš, tel. 724 256 696, e-mail: milan.lapes@tiscali.cz

 • Členové:  Bc.Josef Hanus
                    Zdeněk Kadlček
                    Roman Maceček
                    Svatopluk Pešat
                    Roman Šoukal

sekretářka: Marcela Míšelnická

 

Komise rozhodčích

Předseda: Ing. Jan Zahradníček, tel. 724 209 784, e-mail: zahradnicek@obecmedlov.cz

Místopředseda:

členové:

 • Jiří Juřička
 • Jan Prokop
 • Milan Reich
 • Pavel Sedláček
 • Karel Vidlák
 • Rudolf Volf

 

 

 

Komise mládeže

Předseda: Oldřich Jakubek, tel. 727 815 646,  e-mail: oldrich.jakubek@seznam.cz

Členové:    Pavel Crhan                   
                   Stanislav Duben
                   Pavel Tököly
                   Petr Zapletal