Řídící komise pro Moravu

Komise

Sportovně technická komise

Předseda: Zdeněk Šťastný, tel. 724 120 296, e-mail: zdenek.stastny@seznam.cz

Členové:  Stanislav Brablík
                  Milan Bulička
                  Ivo Mižák

 

Disciplinární komise

Předseda: Milan Lapeš, tel. 724 256 696, e-mail: milan.lapes@tiscali.cz

Členové:  Bc.Josef Hanus
                  Zdeněk Kadlček
                  Svatopluk Pešat
                  JUDr. Antonín Žváček

sekretářka: Marcela Míšelnická

 

Komise rozhodčích

Předseda: Ing. Jan Zahradníček, tel. 724 209 784, e-mail: j.zahradnicek@kr-olomoucky.cz

Místopředseda:

členové:

  • Jaroslav Kubíček
  • Milan Reich
  • Vít Ondráš
  • Karel Vidlák

 

 

Trenérsko metodická komise

Předseda: Mgr. Augustin Chromý, tel. 606 717 782, e-mail: augustin.chromy@seznam.cz

Členové:   JUDr. Miroslav Steinhauser 
                    Vladimír Mokrohajský
                                   

 

Komise mládeže

Předseda: Oldřich Jakubek, tel. 727 815 646,  e-mail: oldrich.jakubek@seznam.cz

Členové:    Pavel Crhan                   
                   Stanislav Duben
                   Pavel Tököly
                   Petr Zapletal

 

 

Komise žen

Předseda: Miloslav Novotný, tel. 724 444 302, e-mail: miloslav.novotny@rco.cz

Členové:    Ladislav Švajda
                    Milan Matýsek
                    Miloslav Veselý
                    Marcela Míšelnická
                    

 Sportovně technická komise žen                    

  Předseda: Stanislav Brablík, tel. 737 977 959, e-mail: brastanda@seznam.cz