Středočeský kraj

Komise

Sportovně technická komise
předseda: Krajl Zdeněk

místopředseda:

členové: Devera Daniel, Kraus Jaroslav, Urban Lukáš, Vaněk Roman


Disciplinární komise
předseda: Ing. Havel Martin

místopředseda: Tichý Slavoj,
členové: Löwe Vilém,  Ing. Duchoň Ivo,

Komise rozhodčích

předseda: Mgr. Blažej Petr

místoprředseda:Hrubeš Karel,
členové :  Kindl Adan, Knobloch Ondřej, Váňa Josef,Pospíšil Miloslav, Ing. Vlk Martin

Komise mládeže 
předseda: Ing.Kormaník Milan

Komise pro spolupráci s okresy 
předseda : Ploch Robert

Odvolací a revizní komise 

předseda: Macela Aleš

místopředseda:

členové: Ondřej ČÍŽEK,Miroslav ČEŠKA, Mgr.Jan EISENREICH,Tomáš KONÍČEK,
náhradníci:Marek TVRZ, Ing.Dušan ROUBÍČEK