Středočeský kraj

Komise

Sportovně technická komise
předseda: Kraus Jaroslav
členové: Benák Petr, Gregar František, Šerlc Tomáš

Disciplinární komise
předseda: Ing. Havel Martin
členové: Löwe Vilém, Tichý Slavoj, Vršecký František, Voráček Matěj

Komise rozhodčích

předseda: Mgr. Mareš Pavel
členové : Bohuněk Karel, Drahoš Pavel, Holý Václav, Lerch Ondřej, Nitsche Jaroslav, Tasch Zdeněk, Váňa Josef,

Komise mládeže 
předseda: Ing.Kormaník Milan

Komise pro spolupráci s okresy 
předseda : Mgr. Ploch Robert

Odvolací a revizní komise 

předseda: JUDr. Ivo Pařík

místopředseda: Hořejší Jan
členové:  Hořejší Zdeněk, Hruška Miroslav, Roubíček Dušan
náhradníci: Novotný Miroslav, Teska Roman