Nymburk

Komise

Sportovně technická 
Předseda komise: 
Telefon: 
E-mail: 
Členové komise: 
Sekretář komise:

Disciplinární 
Předseda komise: 
Telefon: 
E-mail: 
Členové komise:

Sekretář komise:

Mládeže 
Předseda komise: 
Telefon: 
E-mail: 
Členové komise:

Sekretář komise:

Rozhodčích 
Předseda komise: 
Telefon: 
E-mail: 
Členové komise: 
Sekretář komise:

Revizní 
Předseda komise:

Telefon: 
E-mail: 
Členové komise: 

Sekretář komise:

Hospodářská 
Předseda komise: 
Telefon: 
E-mail: 
Členové komise: 
Sekretář komise: