Příbram

Výkonný výbor

předseda OFS: Ing. Havel Martin 
Telefon: 602 341 831
Email: havel@h-pc.cz 

místopředseda OFS: Škvára Eduard
Telefon: 606 277 408
E-mail: e.skvara@gmail.com 

člen: Lhota Lubomír
Telefon: 602 193 851
E-mail: lhota@diamo.cz 

člen: Škvára Eduard
Telefon: 606 277 408
E-mail: e.skvara@gmail.com

člen: Mgr. Martin Galáž
Telefon: 
Email: ofspribram@fotbal.cz

člen: Mgr. Chán Pavel
Telefon: 739 306 237
Email: peechan@seznam.cz

člen: Kyselý Petr

Telefon: 605 129 004                                                                                                                                                                                   

Email: petr.kysely@email.cz