Jindřichův Hradec

Adresář VV OFS JH

Předseda VV OFS: Černoch Marek
Telefon: 602 569 911
E-mail: fk.mara@seznam.cz
 
Místopředseda : ing. Ježek Ivo
Telefon: 725 900 399
E-mail: ijezek@seznam.cz
 
Předseda DK : Novák Josef
Telefon: 720 602 378
E-mail: jos-novak@seznam.cz
 
Předseda HK : ing. Ježek Ivo
Telefon: 725 900 399
E-mail: ijezek@seznam.cz
 
Předseda STK : ing. Košťál Jozef
Telefon: 770 159 373
E-mail: kostal@fm.vse.cz
 
Předseda KR : Brož Miroslav
Telefon: 606 911 425
E-mail: brozmir@seznam.cz
 
Člen VV :  Bastl Josef
Telefon:     602 780 466
E-mail:      bastl@jemnicka-stavba.cz
 
Předseda KM: Krejník Petr
Telefon: 606 851 894
E-mail: pkrejnik@lomnice-nl.cz
  
Sekretář  VV OFS : Švec Jindřich
Telefon : 607 942 505
E-mail: jh.cstv@iol.cz
 
Ekonomka  VV OFS : Čekalová Libuše
Telefon : 606 510 434
E-mail: li.cekal@seznam.cz