Jindřichův Hradec

Adresář pracovních komisí

Sportovně technická komise :
Předseda komise: ing. Košťál Jozef

Telefon: 770 159 373
E-mail: kostal@fm.vse.cz
Členové komise:  Josef Bastl, Radim Jindrák, Lukáš Rešl a Josef Míchal
Sekretář komise: Švec Jindřich

Disciplinární komise :
Předseda komise: Novák Josef
Telefon: 720 602 378
E-mail: jos-novak@seznam.cz
Členové komise:  Karel Duchoň, Petr Šafář a Karel Urbánek
Sekretář komise: Švec Jindřich

Trenérsko metodická komise :
Předseda komise: Černoch Marek

Telefon: 602 569 911
E-mail: fk.mara@seznam.cz
Členové komise: 
Sekretář komise: Jindřich Švec

Komise rozhodčích :
Předseda komise: Brož Miroslav
Telefon: 606 911 425
E-mail: jh.cstv@iol.cz 
Členové komise: Radek Herzog, Pavel Janák, Petr Boček a Tomáš Hanes
Sekretář komise: Švec Jindřich

Hospodářská komise :
Předseda komise: ing. Ivo Ježek
Telefon: 725 900 399
E-mail: ivo.jezek@smj.cz 
Členové komise:  Čekalová Libuše, 
Sekretář komise: Švec Jindřich

Komise mládeže :
Předseda komise: Petr Krejník
Telefon: 606 851 894
E-mail: pkrejnik@lomnice-nl.cz
Členové komise:   Michal Komárek, Tomáš Pražák, Jan Beneš, Michal Krtek, Theodor Macho, a Petr Škerlec
Sekretář komise: Švec Jindřich