Chomutov

Výkonný výbor

předseda OFS:

trenérsko-metodická komise - předseda:

- Mgr., Bc. et Bc. et Bc. Richter Jan

místopředseda OFS:

- Vaňkát Zdeněk

komise rozhodčích - předseda:

- Holub Josef


sportovně technická komise - předseda:

- Mgr. Froněk Josef

komise talentované mládeže - předseda:

- Folwarczny David

disciplinární komise – předseda:

- Šívara Jaromír

sekretář OFS:

- Kamil Hespodárik