Litoměřice

Výkonný výbor

Výkonný výbor OFS Litoměřice pro období 2021 – 2025

Předseda VV OFS Litoměřice:
Jan Novotný, 774 510 650, predsedaofsltm@seznam.cz

Místopředseda VV OFS Litoměřice:
Martin Henzl, tel.: 732 241 034, email: mates.henzl@seznam.cz

Členové VV OFS Litoměřice:
Karel Bobek, tel.: 602 160 285, email: bobek.autobus@seznam.cz 
D
avid Lisec, tel.: 731 476 756, email: david.lisec@seznam.cz
Filip Prošek, tel: 607 835 464, email: filip.prosek@seznam.cz
Petr Nepraš, tel: 777 657 958, email: p.nepras@gmail.com
Ing. Jiří Lasch, tel: 724 283 329, email: laschj@centrum.cz