Litoměřice

Výkonný výbor

Výkonný výbor OFS Litoměřice pro období 2017 – 2021

Předseda VV OFS Litoměřice:
Jan Novotný, 774 510 650, predsedaofsltm@seznam.cz

Místopředseda VV OFS Litoměřice:
Mgr. Petr Klupák, tel.: 732 411 833, email: klupak.p@seznam.cz

Členové VV OFS Litoměřice:
Karel Bobek, tel.: 602 160 285, email: bobek.autobus@seznam.cz 
D
avid Lisec, tel.: 731 476 756, email: david.lisec@seznam.cz
Martin Henzl, tel.: 732 241 034, email: mates.henzl@seznam.cz
Mgr. Jan Řebíček, tel.: 607 879 140, email: ofsltm@iol.cz, jan.reb@gmail.com
Ing. Josef Šenfeld, tel.: 737 245 633, email: senfeldj@seznam.cz