Teplice

Komise

Disciplinární komise
Předseda komise: Ing. Vlastimil Klobása
Telefon: 732 737 368
Členové komise: Martin Rigo, Mgr. Vladimír Mašek, Bc. Martin Hudeček
Sekretář komise: Ing. Martina Oliveriusová
E-mail: dkofstp@seznam.cz

Komise rozhodčích 
Předseda komise: Petr Wencl
Telefon:  606 387 920
E-mail: wenclpetr@seznam.cz                                                                                                                                                                            Členové komise: Jan Smrž                                                                                                                                                                         

Komise talentované mládeže a trenérsko metodická 
Předseda komise: David Köstl
Telefon: 606 242 960
E-mail: david.kostl@juniorteplice.cz  
Členové komise: Dalibor Matouš , Jiří Vobecký , Rostislav Salák

Hospodářská komise 
Předseda komise: Venuše Svobodová 
Telefon: 721 362 328
E-mail: venuses@seznam.cz

Sportovně technická komise 

Předseda komise: Jan Smrž
Telefon: 733 605 104
E-mail: smrz@ofsteplice.cz
Místopředseda komise: Patrik Váňa
Členové komise: Jaroslav Havel

Komise zástupců klubů 

Předseda komise: Jaroslav Uličný
Telefon: 604 922 883
E-mail: jarda.ulicka@seznam.cz
Místopředseda komise: Miroslav Švehla
Členové komise: Petr Bláha

Revizní komise
Předseda komise: Pavla Šiklová 
Telefon: 721 213 001
E-mail: sport-teplice@volny.cz
Členové komise: Václav Malec , Karel Rouček