Česká Lípa

Výkonný výbor

Předseda VV: Karel FISCHER
telefon : 739 547 301
E-mail : fotbalfischer22@gmail.com


Místopředseda: Ing. Karel KAPOUN
telefon : 739 547 303
E-mail : ing.karel.kapoun@gmail.com


Sportovně technická: Zbyněk POPPR

telefon : 737 162 596
E-mail : fotbalcl@seznam.cz

Komise rozhodčích: Lubomír  ŘEHÁČEK ml.

telefon : 602 120 637
E-mail : lrehacek@seznam.cz

Trenérsko-metodiská: Mgr. Martin HAMADA

telefon : 604 139 707
E-mail : martinhamada@seznam.cz

Komise mládeže: Karel MACHAČ

telefon : 603 192 875
E-mail : karel-machac@seznam.cz

Komise disciplinární: Miloš ŠAMŠA

 telefon : 723 934 513
E-mail : fotbalcl@seznam.cz

Člen VV : Michal MILNER

telefon : 739 547 356
E-mail : michalmilner@seznam.cz