Česká Lípa

Komise

Sportovně-technická komise
předseda komise: Zbyněk POPPR
telefon: 737 162 596
E-mail: fotbalcl@seznam.cz
Členové komise: Nešněra Filip


Disciplinární komise
předseda: Miloš ŠAMŠA
telefon: 723 934 513
E-mail: fotbalcl@seznam.cz
Členové komise: Marcela Šamšová,Josef Sýkora
sekretář: Marcela Šamšová


Komise rozhodčích
předseda: Lubomír ŘEHÁČEK ml.
telefon: 602 120 637
E-mail: lrehacek@seznam.cz
Členové komise: Filip Nešněra, Lubomír Řeháček st., Michal Milner, Karel Fischer
sekretář: Filip Nešněra 


Trenérsko-metodická komise
předseda: Mgr. Martin HAMADA
telefon: 604 139 707
E-mail: martinhamada@seznam.cz
Členové komise: Pavel Hradiský
(konzultace Václav Rys, Jiří Štol)


Komise mládeže
předseda: Karel MACHAČ
telefon: 603 192 875
E-mail: karel-machac@seznam.cz
Členové komise: Josef Košta ml.,Tomáš Kucr,Vladimír Davídek
Jaroslav Albrecht,Václav Erben


Hospodářská komise
předseda: Zbyněk POPPR
telefon: 737 162 596
E-mail: fotbalcl@seznam.cz
Členové komise: Michal Milner


Revizní komise
předseda:  Lubomír ŘEHÁČEK st.
telefon: 731 600 233 
E-mail: fotbalcl@seznam.cz
Členové komise: Ing. Hana Koloušková, Oldřich Beránek