Královéhradecký kraj

Výkonný výbor

předseda VV KFS:

Václav Andrejs                                                                                                                                               

Telefon: 777 939 977                                                                                                                                               

E.mail: vandrejs@centrum.cz 


I. místopředseda VV KFS: 

Ing. Petr Vítek

Telefon: 608 200 631

E-mail: ingpetrvitek@seznam.cz 


II. místopředseda VV KFS: 

Ing. Vladan Haleš

Telefon: 606 699 288

E-mail: vh-fotbal@centrum.cz  


člen VV KFS: 

Mgr. Vladimír Blažej:                                                                                                                            

Telefon: 604 251 209, 725 399 157                                                                                                                      

E-mail: vladimir.blazej@post.cz  


člen VV KFS:

Bc. Jiří Jeník

Telefon: 602 747 201

E-mail: j.jenik@centrum.cz  


člen VV KFS: 

Jiří Lebedínský

Telefon: 604 187 273

E-mail: jirilebedinsky@centrum.cz       


člen VV KFS: 

Mgr. René Příhoda 

Telefon: 777 983 382

E-mail: rene.prihoda@centrum.cz 


člen VV KFS: 

Ing. Martin Zbořil 

Telefon: 605 537 217 

E-mail: zboril.fotbal@centrum.cz 


člen VV KFS:

Miloš Židík

Telefon: 602 479 421

E-mail: miloszidik@seznam.cz