Ústí nad Orlicí

Výkonný výbor

předseda VV OFS: Mgr.Michal Blaschke 
Telefon: 603 919 284 
E-mail: michal.blaschke@seznam.cz

místopředseda VV OFS: Oldřich Skalický 
Telefon: 604 116 840 
E-mail: oskalicky@ssup.cz

člen VV: Radovan Filip 
Telefon:777 720 191 
E-mail: filipradovan@seznam.cz

člen VV: Jaroslav Beneš
Telefon:605 481 716
E-mail: stavebni@mesto-brandys.cz

člen VV: Jaroslav Faltus 
Telefon: 728 054 724 
E-mail: faltus@letohrad.cz

člen VV: Zdeněk Šimek 
Telefon: 731 010 191 
E-mail: simekusti@seznam.cz

člen VV: