Ústí nad Orlicí

Komise

Sportovně technická 
Předseda komise: Radovan Filip 
Telefon: 777 720 191 
E-mail: filipradovan@seznam.cz 
Členové komise: Bohuslav Kolář, Tomáš Soudek, 
Sekretář komise:

Disciplinární 
Předseda komise: Jaroslav Beneš
Telefon:605 481 716
E-mail: stavebni@mesto-brandys.cz
Členové komise: Miroslav Böhm, Miroslav Habrda 
Sekretář komise:

Komise rozhodčích 
Předseda komise: David Hock
Telefon: 603 522 100
E-mail: davidhock@seznam.cz
Členové komise: Jaroslav Faltus,
Obsazení rozhodčích : Václav Kotyza
 
Komise mládeže 
Předseda komise: Oldřich Skalický 
Telefon: 604 116 840 
E-mail: oskalicky@ssup.cz 
Členové komise:Chudý Vladimír, Veselý Jaroslav, Nedvěd Pavel
Sekretář komise: