Brno - město

Komise

Sportovně technická komise (STK) 
Předseda komise: Čurdová Hana
Telefon: 777 203 734
E-mail:  STKMeFS@seznam.cz
Členové komise: Juračka Pavel, Bureš Dominik

Disciplinární komise (DK) 
Předseda komise: Bc.Hanus Josef 
Telefon: 723 137 223 
E-mail: pepehanus@seznam.cz
Členové komise: Gavenda Jiří, Pohanka Milan, Procházka Karel, Vévodová Alice

Komise rozhodčích (KR) 
Předseda komise: Julínek Pavel
Telefon: 722 094 844 
E-mail: julinek.pavel@seznam.cz 
Členové komise: Mgr. Knecht Milan, Vejtasa Simon, Líkař Petr

Komise mládeže a trenérsko-metodická komise (KM a TMK) 
Předseda komise: Mgr. Němčanský Tomáš
E-mail: TomasNemcansky@seznam.cz
Členové komise: Mgr. Sommernitz Jaroslav, Kreidl Svatopluk, Skoumal Zdeněk, Dvořáček Josef, Nečas Pavel 

Revizní komise MěFS (RK) 
Předseda komise: Půček Jaroslav 
Telefon: 739 512 973 
E-mail: Jaroslav.Pucek@seznam.cz 
Členové komise: Ing.Malý Cyril, Říha Štěpán