Brno - venkov

Komise

Sportovně technická komise (STK)
předseda: Ing. Petr Horák
mobil: 606 658 370
email: stk.ofsbo@seznam.cz
členové komise: Miloš Toman, Karel Vysoudil, Pavel Dolníček

Komise rozhodčích (KR)
předseda: Ladislav Kundelius
mobil: 602 773 621
email: kr.ofsbo@seznam.cz
členové komise: Miloš Toman, Ivan Vostrejž, Ondřej Skoupý, Jan Oujezdský, Petr Daniel

Disciplinární komise (DK)
předseda: JUDr. Marian Kokeš
mobil:
email: dk.ofsbo@seznam.cz
členové komise: RNDr. Karel Lepka, Ing. Milan Skočovský


Komise mládeže + trenérská rada (KM + TR)
předseda: Petr Soustružník
mobil: 702 164 364 
členové komise: Mgr. Martin Janás, Rostislav Štork, Aleš Teiner, Martin Musil, Zdeněk Valnoha

Revizní komise (RK)
předseda: Jaromír Řehořka
mobil: 602 889 253
členové komise: Jan Smejkal, Lubomír Štěpánek