Znojmo

Komise

SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE                                                                                                                                                                                                      

předseda: Petr Čech tel: 724261759

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE                                                                                                                                                                                                  

předseda: JUDr. Kvapil Milan tel: 723646744

KOMISE MLÁDEŽE                                                                                                                                                                                                    

předseda: Stašek Antonín tel: 602514709

KOMISE ROZHODČÍCH                                                                                                                                                                                                  

předseda: Peřinka Jiří ml. tel: 608812222 

TRENÉRSKO-METODICKÁ KOMISE                                                                                                                                                                                            

předseda: Paul Miroslav tel: 776146106

REVIZNÍ KOMISE                                                                                                                                                                                                        

předseda: Houšť Pavel tel: 603712517