Olomouc

Výkonný výbor

Předseda VV OFS, garant KR: Mgr. Stanislav Kaláb

Místopředseda VV OFS, předseda HK: Mgr. Josef Ondroušek

Místopředseda VV OFS, předseda DK: Ing. Pavel Suk

Předseda TMK: RNDr. Ivan Čech

Předseda STK: Milan Hladký

Místopředseda STK: Karel Šrámek

Místopředseda DK: Ondřej Fojtík

Legislativní úsek: Bc. Radek Kubíček

.....................................................................

Předseda KM: Lukáš Bartoň

Předseda RK: Miroslav Koláček