Uherské Hradiště

Sekretariát

OFS Uherské Hradiště, Růžová 436, 686 01 Uh. Hradiště
Tel: 603 977 677
Email: ofsuh@ofsuh.cz
IČ: 22880283
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2801502608/2010
Sekretář: Miko František
mobil: 603 977 677

Strategie FAČR 2020-2024 bannery