Tachov

Kontakty

Sekretář Ing. Miloslav Kohút
Ulice Pobřežní 1656
Město Tachov
PSČ 34701
Mobil + 420 775 286 936
E-mail ofs@sporttachov.cz; ofs.tc@seznam.cz
Bankovní spojení ČSOB a.s. - Poštovní spořitelna
Ćíslo účtu 246 549 415 / 0300
228 83 061
Úrazové pojištění Pojišťovna VZP, a.s. - pojistná smlouva č. 1310001770
Facebook https://www.facebook.com/ofstachov/

 AKTUALIZOVANÁ PRAVIDLA PRO REGIONÁLNÍ FOTBAL K 1. 3. 2021

vzhledem ke zhoršující se pandemické situaci došlo k vydání mnoha nových vládních usnesení, v rámci nichž byla mj. zpřísněna opatření v rámci trénování a sportování vůbec. Počínaje dneškem proto platí, že sportovat lze pouze: 

  1. na venkovním sportovišti,
  2. na území obce, ve které má osoba trvalý pobyt nebo bydliště,
  3. individuálně, nebo v přítomnosti členů jedné domácnosti.

Jan Pauly, generální sekretář FAČR

P.S. Věřím, že tuto složitou dobu společně ve zdraví překonáme. Děkuji všem za respektování daných nařízení a zejména těm, kteří i v těchto nelehkých podmínkách dokáží improvizovat a zároveň dodržovat nastavená pravidla, čím drží fotbal při životě . Vím, že to nemáte jednoduché. Přeji vám a všem vašim blízkým jen to nejlepší!