Karlovy Vary

Kontakty

Sekretář Jiří Špak
Ulice Dr.Davida Bechera 18
Město Karlovy Vary
PSČ 360 01
Telefon 353 236 810
Mobil 731 125 144
Fax 353 586 168
E-mail fotbalkv@cuskv.cz
Bankovní spojení Komerční banka
Ćíslo účtu 107-318000297/0100
22880461
Výkonný výbor FAČR rozhodl na svém zasedání dne 7. 4. 2020 - mimo jiné - o následujících opatřeních: Veškeré mistrovské a pohárové amatérské soutěže v soutěžním ročníku 2019/20 se plošně na celém území ČR ukončují ke dni 8. dubna 2020. Konečné pořadí zůstává podle stavu ke dni 8. dubna 2020. Kluby nepostupují a nesestupují, vyjma případů stanovených "Rozhodnutím VV FAČR o ukončení soutěžního ročníku" . Pravidla pro doplňování soutěží se použijí v souladu s platným Soutěžním řádem. Kompletní informace naleznete v sekci "Dokumenty".