Česká Lípa

Kontakty

Sekretář Poppr Zbyněk
Ulice Žižkova 231/1
Město Česká Lípa
PSČ 47001
Telefon 602120637 - předseda
Mobil 737162596 - sekretář
E-mail fotbalcl@seznam.cz
WWW https://www.facebook.com/Okresn%C3%AD-Fotbalov%C3%BD-Svaz-%C4%8Cesk%C3%A1-L%C3%ADpa-107666417266733
Bankovní spojení ČSOB-Poštovní spořitelna
Ćíslo účtu 241107554/0300
01555243
Partner OFS Č.Lípa http://kozlovna.cz/sklenik
Partner OFS Č.Lípa https://www.mcompanies.cz/
Grassroots trenér mládeže FAČR - OFS Česká Lípa ________ Bc.Tomáš Kucr E-Mail: mladez.lipa@seznam.cz ; Mobil: 777848087

STK upozorňuje na nová pravidla platná od 1.10.2021 u osob přímo se účastnících utkání v rámci neměnného kolektivu se prokazování bezinfekčnosti nevyžaduje, rozhodčí a další delegované osoby jsou dále povinny prokázat bezinfekčnost jejichž splnění je rozhodčí povinen před začátkem utkání zkontrolovat. Každé družstvo je povinno pro tyto potřeby nahlásit rozhodčímu jednu kontaktní osobu (vedoucího družstva, případně trenéra) a uvést její telefonní číslo pro případné epidemiologické šetření do zápisu o utkání.

Vážení, Rádi bychom vás poprosili o zaslání informace do klubů ohledně výzvy MŮJ KLUB 2022, kterou zveřejnila Národní sportovní agentura 1. 10 .2021 Celková částka této dotace je 1,6 mld Kč. Apelujeme tímto na členské kluby FAČR, aby využily této výzvy a požádaly o dotaci pro rok 2022. Celková částka dle počtu sportovců v jednotlivých členských klubech FAČR, kterou by kluby mohly získat, činí 322 mil. korun! Jedná se o 3 491 členských klubů FAČR. Pro přehlednost jsme připravili kalkulačku, která je k dispozici na fotbal.cz. Upozorňujeme, že všechny aktivní fotbalisty ve věkové kategorii od 3 do 20 let (ročník narození 2019 až 2002) musíte mít registrované v IS FAČR a také musíte být jako žadatel registrovaný v Rejstříku sportu. Lhůta pro podání žádosti je stanovena od 21. října 2021 od 12:00 hod. do 30. listopadu 2021 do 12:00 hod a více informací naleznete na fotbal.cz V příloze vám zasíláme aktuální znění výzvy NSA, kterou si také můžete stáhnout na stránkách NSA MŮJ KLUB 2022. Apelujeme na kluby ať věnují zvýšenou pozornost při vyplňování žádosti. Nebudete-li si vědět rady s vyplněním žádosti, neváhejte se obrátit s dotazy na náš email dotace@fotbal.cz. Rádi Vám pomůžeme. S pozdravem Ing. Nikola Zalková; Finanční analytik