Rychnov nad Kněžnou

Kontakty

Ulice U Stadionu 1498
Město Rychnov nad Kněžnou
PSČ 516 01
Telefon 732 775 252
E-mail cstv.rk@tiscali.cz
WWW www.ofsrk.cz
Bankovní spojení ČSOB
Ćíslo účtu 246619006/0300
22880291


OFS Rychnov - videogalerie          FOTBALOVÁ - FOTOgalerie


Volební valná hromada OFS Rychnov nad Kněžnou 5.3.2021
POKYNY PRO ÚČASTNÍKY
Vážení delegáti, účastníci VH OFS Rychnov nad Kněžnou.
Vzhledem k situaci, jaká v naší zemi nastala, Vám zasílám pokyny pro VH OFS Rychnov nad Kněžnou, která proběhne 5. března 2021 v Hostinci u Hubálků v Kostelecké Lhotě.
Pro zdárný průběh této Valné hromady Vás prosím, abyste následující pokyny respektovali a hlavně je dodržovali.
Ti, co se přihlásili na testování žádám, aby se dostavili dle níže uvedeného harmonogramu:
15.45 hod.            FC Spartak Rychnov, SK Solnice, TJ Sokol Kostelecká Lhota, FC Zdelov, TJ Lokomotiva Borohrádek, SK Albrechtice, TJ Sokol Lípa, AFK Častolovice
16.00 hod.            SK Petrovice, TJ Sokol Křivice, SK Týniště, TK Čermná, SK FC Labuť, FK Kostelec, TJ Velešov Doudleby, TJ Sokol Černíkovice, TJ Sokol Žďár
16.15 hod.            FK Deštné, FC Domašín, FO Křovice, SK Dobruška, SK Dobré, TJ Start Olešnice, TJ Sokol Slatina, TJ Sokol Javornice, Viking Union Rokytnice
Ostatní s potvrzením mohou přijet před zahájením VH.
Vzhledem k tomu, že občerstvení bude zavřeno, doporučuji si vzít pití sebou a nechat si ho ve vozidle, kam si můžete dojít. Nápoje ani jídlo nesmí být v sále!
Při příchodu a prezentaci na VH obdržíte jednorázovou propisovací tužku, kdo by neměl jsou připraveny respirátory typu FFP2.
V sále bude divadelní sezení. Prosím, abyste dodrželi místa tak, jak budou židle postaveny. Delegáti s hlasem rozhodujícím mají místa v sále, ostatní na balkóně.
Všechny materiály, které se týkají VH jsou na stránkách OFS.

Židík Miloš - předseda OFS Rychnov nad Kněžnou


Volební valná hromada OFS Rychnov nad Kněžnou 5.3.2021
POKYNY PRO ÚČASTNÍKY
Delegáti a kandidáti pokud chcete přijít na Valnou hromadu OFS Rychnov nad Kněžnou, která se bude konat 5.3.2021 v Hostinci u Hubálků v Kostelecké Lhotě, pak si stáhněte a vyplňte "Potvrzení", které Vám umožní opustit své bydliště! A hlavně si ho nezapomeňte vzít sebou :=))


Covid-19 - PES 5 - prodloužen do 28.3.2021 a k tomu domácí vězení

Aktuální vládní pravidla pro trénování. Tato pravidla budou platit minimálně do 10. 1. 2021  22.1.2021 14.2.2021 27.2.2021 28.3.2021)

1.3.2021 - Vzhledem ke zhoršující se pandemické situaci došlo k vydání mnoha nových vládních usnesení, v rámci nichž byla mj. zpřísněna opatření v rámci trénování a sportování vůbec. Počínaje dneškem proto platí, že sportovat lze pouze: 

a)     na venkovním sportovišti,

b)    na území obce, ve které má osoba trvalý pobyt nebo bydliště,

c)     individuálně, nebo v přítomnosti členů jedné domácnosti.

 Jan Pauly


Volební valná hromada OFS Rychnov nad Kněžnou 5.3.2021
KANDIDÁTKA (abecedně seřazená)

 

Na předsedu OFS Rychnov n.K.
    pan Martínek Miroslav     pan Michalec Luboš
Na členy VV OFS Rychnov n.K. (osm členů)

    pan Čestický Jaroslav     pan Havel Roman         pan Hlaváč Martin
    pan Holman David          pan Janeček Michal      pan Jehlička František
    pan Ježek Václav          pan Kaplan Kamil        pan Lev Martin
    pan Reichl Petr           pan Rejzek Tomáš        pan Seidl Milan
    pan Souček Jan            pan Stodůlka Josef      pan Šnajdr Martin
Na členy Revizní komise OFS Rychnov n.K. (tři členové)
    pan Barvínek Stanislav    pan Dušek Václav        pan Urbánek Jindřich


Subject: Zpráva GS_61_2021/Zasedání VH OFS POKRAČUJÍ (8) - 27.2.2021
Vážení předsedové, v návaznosti na poslední pravidla Vlády si vás dovoluji informovat, že Usnesení č. 216 týkající se krizového opatření o omezení volného pohybu i nadále obsahuje výjimku pro konání valných hromad OFS v obci jejich sídla.
Ty proto budou i nadále probíhat v rozsahu následujících povinností (mj. Zprávy GS_58_2021):

1.       všichni účastníci VH jsou povinni mít po celou dobu účasti na VH nasazenou zdravotnickou obličejovou masku (chirurgická rouška), nebo respirátor či polomasku bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N95,
2.
       rozestupy mezi jednotlivými účastníky VH musí být alespoň 2 metry,
3.
       každý účastník musí mít negativní test na covid-19, přičemž postačí test antigenní, který byl proveden nejvýše před 3 dny.

Příjemný víkend
JUDr. Jan Pauly - generální sekretář FAČR


Volební valná hromada OFS Rychnov nad Kněžnou 5.3.2021
Vážení sekretáři, další upřesnění konání VH v Kostelecké Lhotě 5.3.2021 v 17.00.
Vzhledem k požadavkům KHS Hradec Králové, o kterých jsem Vás informoval, jsou to mimo jiné testy na Covid - 19.
Podařilo se nám sehnat firmu, která tyto testy dělá a je ochotna nám tyto testy udělat před VH přímo v Kostelecké Lhotě. Test hradí OFS.
V Rychnově dne 20.2.2021 Miloš Židík předseda OFS Rychnov nad Kněžnou  -  E- mail: miloszidik@seznam.cz; Mobil: 602 479 421; Pitkova 594; Opočno  517 73

Pozvánka na Volební valnou hromadu - Jednací a volební řád VH(str. 17 a 22)  - Čestné prohlášení kandidátů - Tiskopis na návrh kandidátů - Plná moc delegáta  (vše dokumenty ve formátu ZIP)

Komuniké VV FAČR a Komuniké VV FAČR per rollam

VV FAČR se sešel v úterý 2. února 2021, aby následně do 4. února 2021 včetně, přijal mj. per rollam tyto závěry:

    VV FAČR schvaluje návrh novelizace Evidenčního a registračního řádu FAČR v předloženém znění (posun termínu platby členských příspěvků do 15. 4. 2021 a dodatečnou lhůtou do 30. 4. 2021).


Celý pořad České televize z Udělování cen XIX. Galavečera našeho fotbalu
DEN OKRESNÍHO FOTBALU
je nejlepší akcí amatérského fotbalu v republice, FAČR ocenil náš okresní svaz

    Okresní fotbalový svaz v Rychnově nad Kněžnou obdržel před několika dny od FAČR obrovské ocenění v kategorii GRASSROOTS AKCE ROKU 2020 za uspořádání projektu DEN OKRESNÍHO FOTBALU, který se konal na konci září v Týništi nad Orlicí.
    V rámci akce se uskutečnil seminář trenérů s Karlem Havlíčkem, trenérem reprezentačního výběru U15. Následovala vzorová tréninková jednotka rozhodčích pod vedením Pavla Orla, rozhodčího FIFA. Vrcholem celého dne bylo finále okresního poháru dospělých JAKO CUP mezi mužstvy FK Kostelec nad Orlicí B a FC Spartak Rychnov nad Kněžnou B.
    O poločasové přestávce svaz ocenil fotbalové osobnosti okresu – Jaroslava Macka z Dobrušky, Ladislava Richtera z Týniště nad Orlicí a Miroslava Dostálka z Rychnova nad Kněžnou. Celého odpoledne se také zúčastnil a ceny předával trenér reprezentačního výběru U18 David Holoubek.
    Myslím, že je to ocenění práce, které nemá v rámci našeho OFS historicky obdoby. Je to velká odměna za práci všech členů stávajícího výkonného výboru, obchodních partnerů OFS, ale i ostatních dobrovolných funkcionářů, kteří se na náročné organizaci celé akce podíleli.


Fotbalová sezóna 2020-2021 - Jaro 2021:

Tak teď už je to jasné, 6.3. nezačneme a je otázkou, zda vůbec začneme!

Termínová listina OFS Rychnov n.K. - Jaro 2021
Co jsme na podzim 2020 nestihli odehrát:
SYNYT - OP II. třídy                Stavitelství Kašpar - OP III. třídy            OP IV. třídy
(Pro konání jakýchkoli amatérských fotbalových utkání bez diváků, musí být vyhlášen PES č.3 - trénovat můžeme začít na PES č.4 -  IPR™)     Tabulka PES    Tabulka PES

Online tréninky pro celé rodiny


ZIMNÍ HALOVÁ LIGA MLÁDEŽE ročník 2020-2021 - nebude


Obsah "Fotogalerie" 

Admin IPR™