Rychnov nad Kněžnou

Kontakty

Ulice U Stadionu 1498
Město Rychnov nad Kněžnou
PSČ 516 01
Telefon 732 775 252
E-mail cstv.rk@tiscali.cz
WWW www.ofsrk.cz
Bankovní spojení ČSOB
Ćíslo účtu 246619006/0300
22880291


OFS Rychnov - videogalerie          FOTBALOVÁ - FOTOgalerie


ZIMNÍ HALOVÁ LIGA MLÁDEŽE ročník 2020-2021 - nebude

Vážení dovolte mi, abych Vám oznámil pro všechny velmi nepříjemnou zprávu a to je, že letošní ročník ZHL 2020/2021 rušíme a pořádat se nebude. Jak jsme Vás informovali již několikrát, měli jsme tradičně připraveny tři turnaje pro každou mládežnickou kategorii, tj. mladší žáky, starší i mladší přípravku, ale i tři turnaj pro předpřípravku. Příslib hal jsme měli potvrzený jak od Gymnasia Rychnov n.K., tak i od ZŠ Rokytnice v O.h..

 Jak asi všichni víte, opatření proti koronaviru se řídí tabulkou PES, která je již od minulého roku na nejvyšším stupni č.5 a bude platit minimálně do 22. ledna 2021. Z medií a prohlášení předních představitelů státu a epidemiologů lze vytušit, že to není konečný termín. Na to abychom mohli naše halové turnaje uskutečnit, by musel být vyhlášen stupeň č.2 a to je ještě hodně daleko. Z těchto důvodů Vám posíláme tuto zprávu. Je nám to líto, moc jsme se na to těšili, ale bohužel to je nereálné.

Příští 5. ročník mladších žáků, 6. ročník mladší přípravky a 7. ročník starší přípravky už bude organizovat nová komise mládeže OFS Rychnov, která doufám naváže na to, co se nám povedlo, vyvaruje se některých našich chyb a že se bude zase na co těšit. Touto cestou děkuji všem, co se na organizování ZHL podíleli a děkuji za vstřícnost a dobrou spolupráci i všem zástupcům oddílů, kteří se ZHL zúčastnili.

Všem Vám děkuji a do nového roku přeji jen to nejlepší

 Václav Leimer v.r. - předseda Komise mládež při Okresním fotbalovém svazu Rychnov nad Kněžnou 


Odložení termínu zasedání valné hromady!

 S ohledem na protiepidemická opatření orgánů státní správy znemožňující uskutečnění zasedání valné hromady rozhodl Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu v Rychnově nad Kněžnou tak, že se termín zasedání odkládá na 5.2.2021 od 17.00 hodin v Kostelecké Lhotě v Hostinci u Hubálků.

Pořad zasedání, stejně jako ostatní záležitosti zůstávají beze změn, vyjma doplnění programu o bod: změna stanov. Jinak je vše stejné jako u svolaného původního termínu zasedání.

V Rychnově dne  4.1.2021 - Miloš Židík - předseda Výkonného výboru Rychnov nad Kněžnou -  E- mail: miloszidik@seznam.cz; Mobil: 602 479 421; Pitkova 594; Opočno  517 73

Pozvánka na Volební valnou hromadu 5.2.2021 - Jednací a volební řád VH(str. 17 a 22)  - Čestné prohlášení kandidátů - POZOR nové tiskopisy: Tiskopis na návrh kandidátů POZOR do 29.1.2021  - Plná moc delegáta  (vše dokumenty ve formátu ZIP)

Covid-19 - PES 5 - prodloužen do 22.1.2021

Aktuální vládní pravidla pro trénování. Tato pravidla budou platit minimálně do 10. 1. 2021 (už do 22.1.2021)

 1)    trénovat lze pouze venku;

2)    trénovat lze max. do 2 osob na jednom hřišti; aktuální vládní opatření již bohužel vylučuje hřiště dále členit/rozdělovat;

3)    v rámci tréninku musí být nastavena taková režimová opatření, aby bylo zabráněno setkání osob z různých dvojic;

4)    šatny, sprchy, a ostatní vnitřní prostory mimo sportoviště nelze využít, pro toalety je nutné nastavit zpřísněná hygienická opatření.

 Jan Pauly

Jaké máme vyhlídky na to, že se bude hrát?   IPR™

Fotbalová sezóna 2020-2021 - Jaro 2021:
Termínová listina OFS Rychnov n.K. - Jaro 2021
Co jsme na podzim 2020 nestihli odehrát:
SYNYT - OP II. třídy
Stavitelství Kašpar - OP III. třídy
OP IV. třídy
(Pro konání jakýchkoli amatérských fotbalových utkání bez diváků, musí být vyhlášen PES č.3 -  IPR™)

Obsah "Fotogalerie"  2020 1011 - Rychnov B - Kostelec B - SYNYT OP II. tř. OFS Rychnov 2020 1010 - Vamberk+Rokytnice - Kostelec+Častolovice - Rychnov B+Ž - OP MP OFS RK

Admin IPR™