Pardubický kraj

Kontakty

Sekretář Ing. Martin Voženílek
Ulice 17. listopadu 258
Město Pardubice
PSČ 530 02
Telefon 778 000 071
E-mail kfspce@post.cz
WWW http://www.kfspce.cz
Bankovní spojení Raiffeisenbank, a.s.
Ćíslo účtu 176241465/5500
70934142
Výkonný výbor FAČR rozhodl na svém zasedání dne 7. 4. 2020 - mimo jiné - o následujících opatřeních: Veškeré mistrovské a pohárové amatérské soutěže se plošně na celém území ČR ukončují ke dni 8. dubna 2020. Konečné pořadí zůstává podle stavu ke dni 8. dubna 2020. Kluby nepostupují a nesestupují vyjma případů stanovených Rozhodnutím. Pravidla pro doplňování soutěží se použijí v souladu se Soutěžním řádem.