12. 4. 2021

Termín úhrady členství, přestupní období

15.4.2021
- VV FAČR, s ohledem na aktuální situaci, schválil pro tento rok změnu splatnosti členských příspěvků (úprava Evidenčního a registračního řádu, viz úřední deska); s ohledem na aktuální epidemickou situaci je splatnost odložena do 15. 4. 2021 s tím, že dodatečná lhůta pro zaplacení je stanovena do 30. 4. 2021.
 
14.5.2021 
- Přestupní období se prodlužuje do 14.5.2021