Univerzitní fotbalová liga - Týmy

Týmy

Název školy Zkratka školy Jméno Příjmení e-mail
České vysoké učení technické v Praze ČVUT Pavel  Korbelář pavel.korbelar@cvut.cz
Univerzita Karlova Praha UK Jakub Kokštejn kokstejn@ftvs.cuni.cz
Česká zemědělská univerzita Praha ČZU  Jiří Nos jirinos@email.cz
Vysoká škola chemicko-technologická Praha VŠCHT  David  Tetour david.tetour@vscht.cz
Vysoká škola ekonomická Praha VŠE Jiří Kotáb jiri.kotab@seznam.cz
Západočeská univerzita Plzeň ZČU Jaroslav Kovařík kovarik@kts.zcu.cz
Lékařská fakulta UK Plzeň UK Plzeň Jan  Matas jan.matas.jr@lfp.cuni.cz
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích VŠTE Jakub Horak horak@mail.vstecb.cz
Univerzita Pardubice UPCE Jan  Němec jan.nemec@upce.cz
Univerzita Hradec Králové UHK Kamil Janiš kamil.janis.2@uhk.cz
Univerzita Palackého Olomouc UP  Michal  Hrubý michal.hruby@upol.cz
Univerzita Tomáše Bati Zlín UTB Zdeněk Melichárek melicharek@utb.cz
Masarykova univerzita Brno MU Dominik Bokůvka bokuvka@fsps.muni.cz
Vysoká škola báňská Ostrava VŠB Martin Kapsa martin.kapsa@vsb.cz
Anglo-Americká univerzita Praha AAU Daniel C. Padolsky student.life@aauni.cz
Ostravská univerzita  OSU Dominik Šindler Dominik.sindler@osu.cz