4. 1. 2019

Zápis č. 041819 z jednání SubKD dne 20.11.2018 Praha

 

Přítomni:   J. Hanzlík, Z. Poppr, M. Chyba, L. Kudrna,  
Omluven:   M.Vokulič  

Program:

 1. Kontrola plnění z minulého jednání 
 2. Vyhodnocení soutěží po linii delegátů
 3. Došla pošta
 4. Různé 


Ad1.) Kontrola plnění úkolů z minulého jednání:

Všechny úkoly z minulého řádného zasedání byly splněny.

 

Ad2.) Vyhodnocení soutěží po linii delegátů: 

Z technických důvodů přeloženo na další zasedání SubKD.

 

Ad3.) Došlá pošta: 

Došlé e-maily DS od posledního zasedání SubKD:

 • Email 11.10.2018 DS ŠVAGR Roman – omluva na 26.- 28.10.2018
 • Email 15.10.2018 DS Brtníček Miloslav – omluva na 2.11. 2018
 • Email 23.10.2018 DS Poppr Zbyněk – omluva na 10.-11.11.2018
 • Email 05.11.2018 DS Vokulič Miroslav – omluva do odvolání ze zdravotních důvodů
 • Email 16.11.2018 DS Pavlas Jan – omluva na 23.- 25.11.2018
 • Email 19.11.2018 DS Stejskal Ota – omluva na 29.11. -  4.12.2018 /akce repre- Holandsko/

 

Ad 4.) Různé: 

4.1.)  Termín zimního semináře 2019

Členové SubKD vyslechli informaci předsedy a dále projednali a schválili termín zimního semináře DS, který se pokusí předseda zajistit  tradičně v Hotelu Sladovna v Černé Hoře od pátku 15.02.2019 do soboty 16.02.2019. Navržené datum konání zimního semináře nekoliduje s termínovou listinou mistrovských zápasů. Na příštím zasedání bude s konečnou platností upřesněn termín a místo konání zimního semináře. Zajistí předseda SubKD ve spolupráci se sekretářem SF ČR.

4.2.)  Ostatní projednané body při zasedání SubKD 

 • Při zasedání bylo upřesněno udělování trestů a to jak s přihlédnutím k rozsahu chyby a tak s ohledem na obsazení ligových zápasů a turnajů DS.
 • SubKD apeluje na důslednost DS při přípravě podkladů pro ligová i pohárová utkání z oficiálních stránek futsalu.
 • S ohledem na poměrně velké množství změn termínů, mimořádných omluv a dalších vlivů na delegace DS k zápasům, bude při každé změně, která proběhne méně než 48 hodin před zápasem, DS informován telefonicky a následně pak i emailem. Toto nařízení zůstává již delší dobu v platnosti a SubKD to tímto pouze opakovaně sděluje DS.
 • SubKD tímto doporučuje všem DS aby si po zveřejnění delegace vždy upřesnili s HRO cestování k zápasu. Zde pak apelujeme na co možná nejefektivnější cestování DS k pohárovým a ligovým zápasům nebo turnajům. V případě možnosti doporučujeme vykonat cestu k zápasu společně s kolegou DS nebo RO pro některý ze zápasů v trase své cesty k výkonu funkce DS.
 • Na základě společného projednání obou subkomisí dochází s okamžitou platností k úpravě ZOU, kdy bude zapisovatel zápasu nahrazen hlasatelem zápasu.
 • Zároveň upozorňujeme všechny DS na možnost výpomoci RO při vyplňování ZOU uváděním ID u všech, v odstavci E) ve ZDS uváděných členů pořadatelského sboru /informaci obdrželi frekventanti letního semináře v Nymburce i dodatečného semináře na Strahově/. V praxi pak RO tyto údaje nemusí duplicitně získávat od hlavního pořadatele do ZOU, ale může je čerpat ze ZDS.

     

Příští plánované zasedání SubKD proběhne v 13.prosince 2018 od 14:00 hod – Praha FAČR