11. 3. 2019

Zápis č. 061819 a 071819 z jednání KD dne 22.01.2019 Praha /FAČR/ a dne 15.-16.2.2019 Černá Hora /zimní seminář/

Zasedání KD dne 22.1.2019:

Přítomni: J. Hanzlík, Z. Poppr, M. Chyba, L. Kudrna,
Omluven: M.Vokulič

Program: 22.01.2019

 1. Kontrola plnění z minulého jednání 
 2. Vyhodnocení soutěží po linii delegátů
 3. Došla pošta
 4. Různé 


Ad 1.) Kontrola plnění úkolů z minulého jednání:

Úkoly z minulého řádného zasedání byly splněny.

Ad 2.) Vyhodnocení soutěží po linii delegátů:

Kontrolou ZDS a HoRo po linii delegátů KD projednala pouze malá pochybení či nedostatky pramenící z malé pečlivosti DS při zpracování výstupů ze své činnosti. KD neprojednala žádné závažné pochybení DS za uplynulé období. 

Ad 3.) Došlá pošta: 

Veškerá došlá pošta byla zpracována členy SubKD při své činnosti.

 • Omluvy DS z ligové listiny byly promítnuty obsazovacím úsekem do zveřejněných nominací členů sboru delegátu k výkonům funkce při VFL, obou 2 lig, ligy žen a ligy juniorů U17 a U19
 • Výstupy ze zasedání KR, které KD obdržela, řádně projednala a zaujala k nim postoj z hlediska výkonu DS na uvedených zápasech
 • Taktéž veškerá pošta z KF FAČR byla řádně projednána

Ad 4.) Různé:

4.1.) Termín zimního semináře 2019

Předseda informoval členy KD o stavu přípravy zimního semináře v Hotelu Sladovna – Černá Hora, který proběhne od pátku 15.02.2019 do soboty 16.02.2019. Všichni DS z listiny pro nejvyšší futsalové soutěže v sezoně 2018-19 obdrželi pozvánky. Dále byl projednán detailní program zimního semináře od 16,00 hod dne 15.2. do 15,00 hod soboty 16.2.2019.              

4.2.) Ostatní projednané body při zasedání KD 

 • I nadále KD apeluje na důslednost DS při přípravě podkladů pro ligová i pohárová utkání z oficiálních stránek futsalu a následně na větší pečlivost při zpracování ZDS a HoRo. Zde SubKD spatřuje největší nedostatek ze strany DS.
 • I nadále platí, aby si po zveřejnění delegace DS vždy upřesnili s HRO průběh cestování k zápasu. Doporučujeme vykonat cestu k zápasu společně s kolegou DS nebo RO pro některý ze zápasů v trase své cesty k výkonu funkce DS. Při nasazování DS bude přihlédnuto k prvotnímu nasazení RO pro možnost využití výše doporučeného zefektivnění dopravy DS a RO.
 • KD upozorňuje všechny DS z ligové listiny, že jsou povinni zajistit uvedení údajů v ZOU (počet diváků, soutěž slušnosti, začátky zápasů) v plném souladu se svoji ZDS, kterou tvoří většinou dodatečně. Výše uvedené údaje v ZOU podléhají tedy kontrole nominovanéh DS, údaje dopisuje vždy po dohodě s DS do ZOU výhradně HR.
 • KD nařizuje s okamžitou platností, že při podpisu dopsaného hráče na soupisku ze strany DS je tento povinen následně uvést do ZDS jméno, příjmení, ID a státní příslušnost dopsaného hráče. V případě dopsání cizince je DS povinen okamžitě kontaktovat mobilem ligového sekretáře a zjistit informaci, zda cizinec splňuje podmínky pro start v soutěžích řízených VV FAČR. Bližší informace obdrží frekventanti při zimním semináři.
 • KD upozorňuje všechny DS nominované k turnajům juniorů na povinost zaznamenat udělení a průběh disciplinárního trestu uděleného za ČK po 2.ŽK či při zmaření vyložené brankové příležitosti v případě, že by trestaný hráč mohl v daném turnaji ještě nastoupit k případnému zápasu za druhou kategorii než ve které mu byl trest udělen. Bližší informace obdrží frekventanti opět při zimním semináři.

4.3.) Úhrada ČP na rok 2019

Členy KD byla provedena kontrola úhrady ČP 2019 všech aktivních DS z listiny celostátních nejvyšších soutěží. KD konstatuje, že všichni DS řádně a včas uhradili členský příspěvek na rok 2019. 

 

Zasedání KD dne 15. – 16.2.2019:

Přítomni: J. Hanzlík, Z. Poppr, M. Chyba, L. Kudrna,
Omluven: M.Vokulič


Program: 15. – 16.02.2019

 1. Kontrola plnění z minulého jednání 
 2. Vyhodnocení soutěží po linii delegátů
 3. Došla pošta
 4. Různé 


Ad 1.) Kontrola plnění úkolů z minulého jednání:

Úkoly z minulého řádného zasedání byly splněny, hlavní část příprava zdárného průběhu zimního semináře.

Ad 2.) Vyhodnocení soutěží po linii delegátů:

Kontrolou ZDS a HoRo po linii delegátů KD se v průběhu dvoudenního semináře zabývala zpráva předsedy, který znovu připomenul častá pochybení či nedostatky pramenící z malé pečlivosti DS při zpracování výstupů ze své činnosti.

Ad 3.) Došlá pošta: 

Veškerá došlá pošta byla zpracována členy KD při své činnosti.

 • Omluvy DS z ligové listiny byly promítnuty obsazovacím úsekem do zveřejněných nominací členů sboru delegátu k výkonům funkce při VFL, obou 2 lig, ligy žen a ligy juniorů U17 a U19
 • Předseda KD upozornil na velké množství omluv ze zimního semináře
 • Veškerá pošta související z náplní KD byla řádně projednána.

Ad 4.) Různé:

4.1.) Vyhodnocení semináře 2019

Na základě absolvování zimního semináře v Hotelu Sladovna – Černá Hora, který proběhl od pátku 15.02.2019 do soboty 16.02.2019. Stanovila KD seznam DS, které využije pro play-off VFL v sezoně 2018–19, jsou to: Bednář Kamil, Brtníček Miloslav, Bydžovský Zdeněk, Černý Martin, Drobný Ladislav, Gryc Leoš, Hanzlík Jiří, Honěk Jiří, Hora Jan, Houška Zbyněk, Hulcký Zdeněk, Chyba Michal, Kudrna Ladislav, Pavlas Jan, Poppr Zbyněk, Primus Miroslav, Smreček Ladislav, Stejskal Ota, Svědiroh Miroslav, Švagr Roman, Tanáč Ladislav, Venc Radek a Vokulič Miroslav.

4.2.) Ostatní projednané body při zasedání KD 

 • Ligový sekretář znovu upřesnil adresy, na které každý DS zašle veškeré svoje podklady zpracované ve ZDS a HoRo. Materiály budou zasílány na ligového sekretáře Michala Chybu: michal.chyba@fotbal.cz, Martina Průšu: prusa@fotbal.cz, do zřízené schránky z hlediska zabezpečení serveru FAČR: futsalbox@seznam.cz, KR do emailu: rozhodcifutsal@volny.cz, ke zpracování podkladů k výplatě: j.hanzlik@centrum.cz a pochopitelně všem RO, kteří byli na zápase a případně TD nebo DS při play-off VFL.
 • Ligový sekretář požádal všechny přítomné DS o zasílání informací z oddelegovaných zápasů ve večerních hodinách formou SMS, která bude obsahovat veškerá fakta o utkání pro vložení do VFS: - výsledek zápasu, poločas, počet diváků, podněty k DK – vyloučení nebo vykázání, případná disciplinární provinění zjištěná DS.
 • KD upozorňuje všechny DS z ligové listiny, že jsou povinni do ZDS co nejpodrobněji popsat disciplinární přestupky z průběhu zápasů. Popis musí být podrobnější než zápis HRO v ZOU. Kromě popisu události je třeba přidat i své stanovisko z pozice výkonu DS, tedy zástupce VV FAČR na utkání. Tyto podklady pak slouží pro jednání DK nebo případně OK.
 • Na tomto semináři obdrželi všichni frekventanti bližší informace o dopisování hráčů na soupisky. Nyní platí, že při podpisu dopsaného hráče na soupisku ze strany DS je tento povinen následně uvést do ZDS jméno, příjmení, ID a státní příslušnost dopsaného hráče. V případě dopsání cizince je DS povinen okamžitě kontaktovat mobilem ligového sekretáře a zjistit informaci, zda cizinec splňuje podmínky pro start v soutěžích řízených VV FAČR. Dále byli všichni DS upozornění na čl. 21 RMS, ve kterém je řešeno uzavření soupisek pro jednotlivé soutěže a možnost dopsání jednoho hráče české národnosti.
 • Podstatnou část náplně zimního semináře v rámci sobotního programu tvořily záznamy videa z utkání VFL a obou 2 lig v podobě, ve které byly prezentovány při zimním semináři RO v Brně 6.1.2019. Podrobný výklad a rozbor těchto videí zajistil Jan Hora, člen SubKR, který zároveň seznámil přítomné DS s výkladem KR, jak dané situace v kontextu výkladu pravidel futsalu, vyhodnotila KR.
 • Předseda informoval o změně obsazovacího úseku v KR, novým „obsazovákem“ se stal Leoš Gryc, který již započal s obsazováním RO ve spolupráci s obsazovacím úsekem KD, hlavně při obsazování 2. Lig z hlediska snížení a optimalizace cestovních nákladů RO a DS.

 

Příští plánované zasedání KD proběhne 19. března 2019 od 15:00 hod – Praha FAČR.