15. 4. 2019

Zápis č. 081819 z jednání KD dne 19.03.2019 Praha

 

Přítomni:   J. Hanzlík, Z. Poppr, M. Chyba, L. Kudrna,  
Omluven:   M.Vokulič 

Program:

 1. Kontrola plnění z minulého jednání 
 2. Vyhodnocení soutěží po linii delegátů
 3. Došla pošta
 4. Různé 


Ad 1.) Kontrola plnění úkolů z minulého jednání:
Úkoly z minulého řádného zasedání KD byly splněny.

  

Ad2.) Vyhodnocení soutěží po linii delegátů:

VFL :

15.kolo:

O1A  0504  VŠB Ostrava – Helas Brno:  DS Bednář -  v HoRo chybně uvedeno slovní hodnocení výkonu obou RO – při udělených známkách 8,1 a 8,3 uvedeno slovní hodnocení „velmi dobrý“.
... do komplexního hodnocení se započítává - 0,4 b

17.kolo:

O1A  1703  Démoni ČL – Helas Brno:  DS Bydžovský -  v ZDS uvedeno chybné číslo utkání dle oficiálního rozpisu VFL 2018-2019.
... do komplexního hodnocení se započítává - 0,2 b

18.kolo:

O1A  1806  Olympik Mělník – ERA-PACK Chrudim:  DS Švagr -  v ZDS uvedeno chybné číslo utkání dle oficiálního rozpisu VFL 2018-2019.
... do komplexního hodnocení se započítává - 0,2 b

19.kolo:

O1A  1904  Démoni ČL – SK Slavia Pha:  TD Houška -  v ZDS technického delegáta televizního utkání uvedeno chybné číslo utkání dle oficiálního rozpisu VFL 2018-2019.
... do komplexního hodnocení se započítává - 0,2 b

O1A  0906  VŠB Ostrava – Interobal Plzeň:  DS Honěk -  v HoRo chybně uvedeno slovní hodnocení výkonu 3. RO Krupy Jana – k zápasu nebyl 3.RO delegován.
... do komplexního hodnocení se započítává - 0,4 b

20.kolo:

O1A  2005  AC Sparta Pha – ERA-PACK Chrudim: DS Bednář -  v ZDS uvedeno chybně jméno 3.RO /Laštovička Vlastimil/,  v HoRo pak uvedeno správně Laštovička Stanislav. U 3.RO byla provedena změna delegace těsně před utkáním.
... do komplexního hodnocení se započítává - 0,2 b

21.kolo:

O1A  2101  Helas Brno – FT Zlejsen LB: DS Svědiroh -  v ZDS chybně zaškrtnuto v odstavci F) zjištěné závady v řádcích 6 a 7 jak zjištěné závady, tak bez závad.
... do komplexního hodnocení se započítává - 0,2 b

2 LZ :

18.kolo:

O2Z  1802  Legie Příbram – BOCA Chotěboř:  DS Primus -  na 2.straně ZDS nesprávně uvedeno v hodnocení Fair play u respektu k soupeři 4 body i když je ve ZDS zmíněno strkání se soupeřem, mělo být provedeno bodové krácení v soutěži slušnosti u respektu k soupeři.
... do komplexního hodnocení se započítává - 0,2 b

2 LV :

12.kolo:

O2V  1202  Baník Ostrava – AC Jeseník:  DS Pivovarčík -  v HoRo špatné členění požadovaných bodů z hlediska hodnocení RO zápasu.
... do komplexního hodnocení se započítává - 0,2 b

18.kolo:

O2V  1801  Vysoké Mýto – VŠSK Zlín:  DS Stejskal -  na 2.straně ZDS neuvedeny v hodnocení Fair play názvy oddílů jak domácí, tak hosté /opakovaná závada/.
... do komplexního hodnocení se započítává - 0,4 b

19.kolo:

O2V  1903  Jakubčovice – Tango Hodonín:  DS Pivovarčík -  v ZDS chybí popis vykázání vedoucího hostů, v hodnocení Fair play názvy oddílů pak chybně hodnoceno chování funkcionářů známkou 3, správné hodnocení dle metodiky KD je 1 bod.
... do komplexního hodnocení se započítává - 0,4 b

 

Ad 3.) Došlá pošta: 

Veškerá v období od minulého zasedání došlá pošta byla zpracována členy SubKD při své činnosti.

 • Omluvy DS z ligové listiny byly promítnuty obsazovacím úsekem do zveřejněných nominací členů sboru delegátu k výkonům funkce při VFL, obou 2 lig a mezistátních přátelských zápasů
 • Výstupy ze zasedání KR, které KD obdržela, řádně projednala a zaujala k nim postoj z hlediska výkonu DS na uvedených zápasech
 • Veškerá pošta z VV SF ČR byla řádně projednána 

 

Ad 4.) Různé: 

4.1.) !!!  Změna termín letního semináře 2019 !!!

Předseda informoval členy KD o stavu přípravy letního zkušebního semináře delegátů SF ČR pro zařazení na celostátní listinu v sezoně 2019 – 2020. Původně plánovaný letní zkušební seminář na pátek 23.08.2019, o kterém byli již všichni ligoví DS informování výstupem z předešlého jednání KD, se z kapacitních důvodů Sportovního centra Nymburk posouvá o týden a proběhne ve společném režimu s rozhodčími futsalu ve SC Nymburk dne  30.08.2019 / pátek / se srazem účastníků do 8,45 hod. Všichni vybraní DS z listiny pro nejvyšší futsalové soutěže v sezoně 2019 -120 obdrží pozvánky. KD uvedený upravený termín zveřejňuje s předstihem s ohledem na možnost včasného zajištění své účasti pozvaných DS.          

   

4.2.)  Ostatní projednané body při zasedání KD 

 • I nadále KD apeluje na důslednost DS při přípravě podkladů pro utkání play-off VFL i případných dalších zápasů z oficiálních stránek futsalu a následně na větší pečlivost při zpracování ZDS a HoRo. Zde SubKD spatřuje největší nedostatek ze strany DS a stále se opakující drobné nepřesnosti a chyby.
 • I nadále platí a zvláště pak při zápasech nadstavby play-off VFL, aby si po zveřejnění delegace DS vždy upřesnili s HRO průběh cestování k zápasu. Doporučujeme vykonávat cestu k zápasu společně s kolegou DS nebo RO. Při nasazování DS bude přihlédnuto k prvotnímu nasazení RO pro možnost využití výše doporučeného zefektivnění dopravy DS a RO k nominovaným zápasům.
 • KD upozorňuje všechny DS z ligové listiny, že jsou povinni zajistit uvedení údajů v ZOU (počet diváků, soutěž slušnosti, začátky zápasů) v plném souladu se svoji ZDS, kterou tvoří většinou dodatečně. Výše uvedené údaje v ZOU podléhají tedy kontrole nominovaného DS, údaje dopisuje vždy po dohodě s DS do ZOU výhradně HR ale za jejich přesnost zodpovídají jak HRO, tak DS nebo případně TD.
 • KD nařizuje s okamžitou platností, že při podpisu dopsaného hráče na soupisku ze strany DS je tento povinen následně uvést do ZDS jméno, příjmení, ID a státní příslušnost dopsaného hráče. V případě dopsání cizince je DS povinen okamžitě kontaktovat mobilem ligového sekretáře a zjistit informaci, zda cizinec splňuje podmínky pro start v soutěžích řízených VV FAČR. Bližší informace obdrželi frekventanti při zimním semináři.
 • Na základě podkladů k projednání KR a na základě zjištěných skutečností o chybném načtení akumulovaných faulů v průběhu druhého poločasu televizního zápasu ERA-PACK Chrudim – Slavia Praha, kdy vinou chybného počítání AF ze strany rozhodčích tohoto utkání, došlo těsně před koncem zápasu hostujícím celkem k vyrovnání na konečných 3:3 z 10m 2.PK, projednala KD postup obou nominovaných DS – Venc Radek a TD – Kudrna Ladislav. Po projednání uvedené situace dospěla KD k závěru, že ze strany obou delegátů nedošlo k chybě dle stávajícího platného pokynu k výkonu činnosti. KD bude výše uvedenou situaci řešit, s konečným postupem při podobných situací budou DS seznámeni na letním semináři.
 • KD nařizuje s okamžitou platností, že při zápasech play-off VFL 2018-2019 bude zasílání ZDS a ZTD ze zápasů důsledně probíhat elektronicky se všemi přílohami na mailymichal.chyba@fotbal.cz ; futsalbox@seznam.cz  a z hlediska podkladů pro výplaty i na email předsedy j.hanzlik@centrum.cz do 12,00 hodin následujícího kalendářního dne. Neplatí tedy pravidlo RMS, že je ZDS zaslána do následujícího pracovního dne. Tuto termínovou úpravu nařizuje KD z důvodů častější frekvence zápasů v jednotlivých částech play-off VFL mimo pravidelné termíny základní části soutěže, v návaznosti na případné řešení Disciplinární komise nebo STK SFČR. Všem DS vybraným pro nadstavbovou část VFL bude tato informace zaslána též emailem.
 •  Na základě dotazu klubů VFL upřesnila KR ústy svého předsedy pravidlo 4) následovně:

  1.     Hráč, který byl vystřídán, je povinen si rozlišovací návlek okamžitě navléknout a smí ho svléknout až v okamžiku, kdy je v utkání opět nasazen jako hráč. Náhradníka, který si neoblékne rozlišovací návlek, rozhodčí požádá, aby tak učinil; v případě, že náh radník pokynu rozhodčího neuposlechne, napomene ho rozhodčí za nesportovní chování. Toto ustanovení se netýká vystřídavšího brankáře při Power-play.
  Výklad KR: Při Power-play ale stačí, aby si oba účastníci zápasu, brankář i hráč hrající v dresu brankáře, rozlišovák předali z ruky do ruky, pokud neusednou na delší dobu na lavičku náhradníků.Zdůvodnění:
  Při rychlých střídáních by bylo složité a časově náročné pro hráče hrající power-play neustále si oblékat a svlékat rozlišovák.

  Takto bylo informování všichni RO, proto i KD přijala výše uvedený výklad pro všechny  DS za závazný. Při play-off VFL se proto budou DS i TD řídit výše uvedeným výkladem pravidla 4)  Komisí rozhodčích !!! 

 • KD připravuje od následující sezony úpravu formuláře ZDS – s novým formulářem budou seznámeni frekventanti letního zkušebního semináře v Nymburce 30.8.2019.

 

Příští plánované zasedání KD proběhne 24. dubna 2019 od 15:00 hod – Praha FAČR.